Nové partnerství seniorů

Další partnerství, které vzniklo v Euroregionu Krušnohoří, je partnerství seniorů z Mostu a Marienbergu. V Mostě ho zaštiťuje Městská správa sociálních služeb a na saské straně je to organizace spojených sociálních zařízení s názvem Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge. Tato organizace sestává z pečovatelských domů zahrnující města a obce Olbernhau, Zschopau, Marienberg, Schneeberg, Dörnthal a Wernsdorf. A právě rezidence seniorů v Marienbergu Seniorenresidenz „Am Markt“ je partnerem připravovaného projektu s Městskou správou sociálních služeb v Mostě už i proto, že Most a Marienberg jsou partnerská města. Senioři obou zařízení i jejich pracovníci chtějí prožít společně krušnohorské Vánoce, předat si navzájem zkušenosti a poznatky a v neposlední řadě se seznámit s tradicemi a vánočními zvyky na druhé straně Krušných hor. Projektový záměr spolu partneři několikrát projednávali, poslední jednání v Mostě 17. 10. již vyústilo v podání projektu, který by začínající spolupráci měl podpořit. Vánoční atmosféru si mostečtí i marienberští senioři už vychutnají společně.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.