Nové partnerství seniorů

Další partnerství, které vzniklo v Euroregionu Krušnohoří, je partnerství seniorů z Mostu a Marienbergu. V Mostě ho zaštiťuje Městská správa sociálních služeb a na saské straně je to organizace spojených sociálních zařízení s názvem Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge. Tato organizace sestává z pečovatelských domů zahrnující města a obce Olbernhau, Zschopau, Marienberg, Schneeberg, Dörnthal a Wernsdorf. A právě rezidence seniorů v Marienbergu Seniorenresidenz „Am Markt“ je partnerem připravovaného projektu s Městskou správou sociálních služeb v Mostě už i proto, že Most a Marienberg jsou partnerská města. Senioři obou zařízení i jejich pracovníci chtějí prožít společně krušnohorské Vánoce, předat si navzájem zkušenosti a poznatky a v neposlední řadě se seznámit s tradicemi a vánočními zvyky na druhé straně Krušných hor. Projektový záměr spolu partneři několikrát projednávali, poslední jednání v Mostě 17. 10. již vyústilo v podání projektu, který by začínající spolupráci měl podpořit. Vánoční atmosféru si mostečtí i marienberští senioři už vychutnají společně.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.