Otevření Informačního centra Fláje

Slavnostního otevření tohoto centra se dne 24. června 2019 zúčastnili zástupci obou projektových partnerů, příslušných ministerstev obou zemí, Saské rozvojové banky, Centra pro regionální rozvoj, Euroregionu Krušnohoří a samospráv. Projekt podalo Povodí Ohře, státní podnik a partnerem byla Správa saských přehrad. V rámci projektu byly instalovány informační tabule v území mezi údolními nádržemi Fláje a Rauschenbach, došlo k vytvoření naučné stezky a vybudování infrastruktury cestovního ruchu – informační centrum Fláje a pavilon pro návštěvníky na údolní nádrži Rauschenbach. Cíl úspěšně realizovaného projektu v programu na podporu přeshraniční spolupráce Interreg V A byl splněn. Zvyšuje se povědomí obyvatel regionu i návštěvníků o historii regionu, v turistickém centru jsou informace o přehradách na obou stranách euroregionu, o využití vodní energie v oblasti a o zásobování vodou v regionu ve spolupráci s přehradou Rauschenbach v Sasku. Důležité informace k historii, k technickým památkám, k ochrannému pásmu vodního zdroje a s tím souvisejících pravidel jsou tímto dnem zpřístupněny široké veřejnosti. Opatření realizovaná v tomto projektu představují doplnění již v minulosti realizovaných projektů (Flájský plavební kanál). Součástí slavnostního aktu nebyly jen proslovy, ale většina účastníků se zúčastnila i exkurze uvnitř přehrady. 

Vodní nádrž vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti. Přehradní hráz je betonová, pilířová, uvnitř dutá, a je jediná svého druhu v České republice.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.