Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Lounech

Zasedání rady v Lounech je vždycky zárukou příjemné pracovní atmosféry i příjemného prostředí. Tentokrát, 28. června, radu pozval do Loun, perly na řece Ohře (jak říkával bývalý starosta Loun a zakladatel euroregionu Emil Volkmann), Mgr. Pavel Janda, nynější starosta Loun, významný člen rady Euroregionu Krušnohoří. Zasedání proběhlo v nově zrekonstruovaném Pavilonu A na Výstavišti Louny. Jeho novou roli jako součásti úspěšné lounské knihovny představila její ředitelka, Mgr. Dagmar Kučerová a poté Mgr. Pavel Janda seznámil za velkého zájmu členy rady s rozvojem Loun.  Rada se pak na svém zasedání seznámila s výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Prostředky na české straně jsou již vyčerpány, ale rada intenzivně hledá další možnosti, jak v přeshraniční spolupráci pokračovat z jiných zdrojů. Důležité je vydávání zpravodaje Infopress, práce odborných komisí a prioritní projekty euroregion, mezi nimi třeba soutěž mladých hasičů, sportovní hry, a další projekty, vedoucí k vzájemnému setkávání lidí. Důležitým bodem jednání byla příprava nového programu na podporu přeshraniční spolupráce. Členové euroregionu budou o ni pravidelně informováni a budou se opět podílet na stanovení priorit a na jeho proceduře. Také letos se připravuje Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Rada aktualizovala její stanovy a vyzývá členy i obyvatele euroregionu, aby své návrhy předali do 15. září do jednatelství Euroregionu Krušnohoří. Cenu projednají odborné komise euroregionu a rada přednese návrh na společném jednání grémií obou částí euroregionu v listopadu ve Freibergu. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.