Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Lounech

Zasedání rady v Lounech je vždycky zárukou příjemné pracovní atmosféry i příjemného prostředí. Tentokrát, 28. června, radu pozval do Loun, perly na řece Ohře (jak říkával bývalý starosta Loun a zakladatel euroregionu Emil Volkmann), Mgr. Pavel Janda, nynější starosta Loun, významný člen rady Euroregionu Krušnohoří. Zasedání proběhlo v nově zrekonstruovaném Pavilonu A na Výstavišti Louny. Jeho novou roli jako součásti úspěšné lounské knihovny představila její ředitelka, Mgr. Dagmar Kučerová a poté Mgr. Pavel Janda seznámil za velkého zájmu členy rady s rozvojem Loun.  Rada se pak na svém zasedání seznámila s výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Prostředky na české straně jsou již vyčerpány, ale rada intenzivně hledá další možnosti, jak v přeshraniční spolupráci pokračovat z jiných zdrojů. Důležité je vydávání zpravodaje Infopress, práce odborných komisí a prioritní projekty euroregion, mezi nimi třeba soutěž mladých hasičů, sportovní hry, a další projekty, vedoucí k vzájemnému setkávání lidí. Důležitým bodem jednání byla příprava nového programu na podporu přeshraniční spolupráce. Členové euroregionu budou o ni pravidelně informováni a budou se opět podílet na stanovení priorit a na jeho proceduře. Také letos se připravuje Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Rada aktualizovala její stanovy a vyzývá členy i obyvatele euroregionu, aby své návrhy předali do 15. září do jednatelství Euroregionu Krušnohoří. Cenu projednají odborné komise euroregionu a rada přednese návrh na společném jednání grémií obou částí euroregionu v listopadu ve Freibergu. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.