Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO

Pro Euroregion Krušnohoří další splněná společná priorita. Ve svých výročních zprávách uváděl euroregion vždy jako svou vysokou prioritu právě projekt Montanregion Krušnohoří. Angažovala se v něm hned od počátku Libuše Pokorná. Málokdo si ale dnes vzpomene, že záměr zápisu hornického regionu na seznam UNESCO prosazovala tehdy na české straně právě ona, jako předsedkyně komise pro muzea a kulturní památky euroregionu i jako ředitelka Oblastního muzea v Mostě. Teprve po vzniku kraje získal tento projekt rozhodující podporu, především z Odboru kultury a památkové péče s PhDr. Adamem Šrejbrem, který je rovněž významným členem komise pro muzea a kulturní památky našeho euroregionu.  V oslavných článcích v obou částech euroregionu je vyzdvihován význam Montanregionu, vyzdvihovány jsou zásluhy jednotlivých partnerů z obou stran euroregionu i z obou krajů, ale jen málokdo si uvědomuje tehdejší rozhodující roli Libuše Pokorné. Objektivní analýzu její práce se pokusil vyjádřit snad jen Radek Petržilka z Mostu ve svém příspěvku na facebooku. Já jsem rád, že jsem Libušku navrhl na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, a že ji také v roce 2011 obdržela.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.