Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO

Pro Euroregion Krušnohoří další splněná společná priorita. Ve svých výročních zprávách uváděl euroregion vždy jako svou vysokou prioritu právě projekt Montanregion Krušnohoří. Angažovala se v něm hned od počátku Libuše Pokorná. Málokdo si ale dnes vzpomene, že záměr zápisu hornického regionu na seznam UNESCO prosazovala tehdy na české straně právě ona, jako předsedkyně komise pro muzea a kulturní památky euroregionu i jako ředitelka Oblastního muzea v Mostě. Teprve po vzniku kraje získal tento projekt rozhodující podporu, především z Odboru kultury a památkové péče s PhDr. Adamem Šrejbrem, který je rovněž významným členem komise pro muzea a kulturní památky našeho euroregionu.  V oslavných článcích v obou částech euroregionu je vyzdvihován význam Montanregionu, vyzdvihovány jsou zásluhy jednotlivých partnerů z obou stran euroregionu i z obou krajů, ale jen málokdo si uvědomuje tehdejší rozhodující roli Libuše Pokorné. Objektivní analýzu její práce se pokusil vyjádřit snad jen Radek Petržilka z Mostu ve svém příspěvku na facebooku. Já jsem rád, že jsem Libušku navrhl na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, a že ji také v roce 2011 obdržela.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.