Stanovy Ceny Euroregionu Krušnohoří 2019

Statut Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

 

Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu  dne 23.11. 2009 bylo usneseno, že bude udělována Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

 • 1

Smysl a význam předávání Ceny

 

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je předávána osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Je zamýšlena jako ocenění těch osob, jejichž osobní angažovanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování obyvatel sousedního hraničního území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osobně angažovali v přeshraniční spolupráci, ve vzájemném sbližování a v dobrém spolužití.

Cenou Euroregionu Krušnohoří je umělecké dílo a příslušná pamětní listina.

 

 • 2

Postup volby nositele Ceny

 • Navrhovat udělení Ceny mohou členové pracovních odborných komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednotliví občané či instituce z území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Návrhy jsou předávány oběma předsedům euroregionu v písemné formě do 15. září. Návrhy musí obsahovat dostatečné zdůvodnění, především zásluhy navrženého kandidáta.

 

 • Návrhy jsou pro přípravu a pro předjednání předloženy komisi pro kulturu, mládež a školy.

 

 • Předjednání volby je předloženo oběma předsedům Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v září.

 

 • Oba předsedové zdůvodní společný návrh na společném zasedání Rady a Představenstva, kde se v těchto grémiích o návrhu rozhodne.

 

 • Na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří není právní nárok

 

 • 3

Předávání Ceny

Oba předsedové Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předávají Cenu slavnostně u příležitosti společného zasedání Představenstva a Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge či na jiné společné akci koncem roku slavnostním způsobem.

Ve slavnostním projevu budou představeny a oceněny zásluhy a působení držitele Ceny.

 

 • 4

Cena

Cena je jednou ročně vždy nově vytvořena v umělecké škole či v kulturním zařízení na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, které zvolí pracovní komise pro kulturu, mládež  a školy.

 • 5

Uchovávání podkladů

Po ukončení předání Ceny jsou všechny podklady v souvislosti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek volby, slavnostní projev, atd.) uloženy v archivu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

 • 6

Veřejnost

 

Zásluhy nositelů Ceny jsou v přiměřené formě představeny a vyzdviženy v mediích na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, ve zpravodaji Infopress a úředních periodikách členů.

 

 • 7

Nabytí platnosti

 

Tento statut vstupuje v platnost po schválení Představenstvem a Radou Euroregionu Krušnohoří /Erzgebirge

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.