Předvánoční komise

Předseda německé části komise pro hospodářství a turistiku Mathias Lißke pozval komisi tentokrát na předvánoční jednání do Crottendorfu, známému výrobou vánočních františků. Vyrábějí se zde 80 let a celý objekt se stal oblíbeným výletním místem pro rodiny s dětmi. Cestovní ruch byl také hlavním tématem jednání komise. Její členové doporučili ke schválení dva projekty v oblasti turistiky a detailně se seznámili s činností Turistického svazu Krušnohoří (Tourismusverband Ezgebirge), kterou prezentovala jeho jednatelka Veronika Hiebel. Dosavadní spolupráce tohoto turistického svazu s euroregionem a českými destinačními agenturami se velmi osvědčila a doufejme, že bude pokračovat i po odchodu této schopné a pracovité jednatelky na vyšší post na úrovni turistického marketinku celého Saska. Po jednání následovala exkurze ve vánoční atmosféře. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.