Předvánoční sociální komise v Lounech

Česká část této komise se sešla 25. listopadu a spojila své jednání s pracovním předvánočním obědem, který pro ni připravila její oblíbená členka Táňa Tkadlečková. Ale kromě stolování komise projednala náměty další spolupráce, zaujala stanovisko k návrhu saské strany ohledně frekvence společných jednání, věnovala se přípravě rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří v sociální oblasti a navrhla rozšíření komise o zástupce Žatecka a Kadaňska. Pro společné jednání s německou stranou na české straně navrhuje předseda komise Ing. Karel Giampaoli téma drogových závislostí a sociální bydlení.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.