Projekt dvou euroregionů

Město Horní Slavkov v Euregiu Egrensis vzniklo na základech hornických osad ve 14. století a  největší rozmach díky bohatství nerostů zaznamenalo v 16. st., kdy patřilo k největším producentům cínu na světě a tím k nejvýznamnějším horním městům Českého království. Město Ehrenfriedersdorf v Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří se svou 750-ti letou historií hornictví řadí mezi tradiční hornická města Krušnohoří, kde se nachází nejstarší cínový důl v Německu, který v současnosti slouží k prohlídkám. Projekt inicioval Ing. František Titl, člen hospodářské komise Euroregionu Krušnohoří. Hlavní náplní je setkání českých a německých odborníků formou dvoudenního workshopu na téma povrchová vodní díla a jejich význam pro vodní hospodářství z pohledu historiků hornictví, hydrogeologů, vodohospodářů, ekologů, včetně terénní praktické ukázky rekonstruovaného vodního díla na území Ehrenfriedersdorfu. Cílem je ovšem také posílení přeshraniční turistiky v obou městech. Široká veřejnost se o workshopu dozvídá z propagačních materiálů a díky výstupu, kterým je  dvoujazyčný sborník s diskutovanými tématy. Workshop se uskutečnil 17. května 2017 v Ehrenfriedersdorfu a byl spojen s velmi zajímavými exkurzemi do jeho okolí. Exkurze pokračovala i následující den.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.