Projekt dvou euroregionů

Město Horní Slavkov v Euregiu Egrensis vzniklo na základech hornických osad ve 14. století a  největší rozmach díky bohatství nerostů zaznamenalo v 16. st., kdy patřilo k největším producentům cínu na světě a tím k nejvýznamnějším horním městům Českého království. Město Ehrenfriedersdorf v Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří se svou 750-ti letou historií hornictví řadí mezi tradiční hornická města Krušnohoří, kde se nachází nejstarší cínový důl v Německu, který v současnosti slouží k prohlídkám. Projekt inicioval Ing. František Titl, člen hospodářské komise Euroregionu Krušnohoří. Hlavní náplní je setkání českých a německých odborníků formou dvoudenního workshopu na téma povrchová vodní díla a jejich význam pro vodní hospodářství z pohledu historiků hornictví, hydrogeologů, vodohospodářů, ekologů, včetně terénní praktické ukázky rekonstruovaného vodního díla na území Ehrenfriedersdorfu. Cílem je ovšem také posílení přeshraniční turistiky v obou městech. Široká veřejnost se o workshopu dozvídá z propagačních materiálů a díky výstupu, kterým je  dvoujazyčný sborník s diskutovanými tématy. Workshop se uskutečnil 17. května 2017 v Ehrenfriedersdorfu a byl spojen s velmi zajímavými exkurzemi do jeho okolí. Exkurze pokračovala i následující den.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.