PROPOJIT HRANIČNÍ PROSTORY-VÝMĚNA MEZI EUROREGIONY

Propojit hraniční prostory a podělit se o aktuální situaci v euroregionech, bylo hlavní téma konference, kterou uspořádal Euroregion Egrensis dne 25.6.2020 na radnici v Plavně. Podařilo se tak propojit nejen česko-saské euroregiony, ale díky videokonferenci jsme mohli diskutovat i s jednateli na bavorsko-české hranici.

Hlavními tématy byly:
– zavřené hranice a podmínky cestování pro pendlery
– Evropská seskupení pro územní spolupráci ESÚS
– příprava nového programového období
– uplatnění zjednodušených možností pro zúčtování výdajů
– příprava euroregionálních strategií  pro období 2021-2027

Kromě hostitelů z EUREGIO EGRENSIS, kterým děkujeme za pozvání, se setkání účastnili také kolegyně a kolegové z Euroregion Neisse e.V., Euroregion Elbe/Labe, Euroregion Spree-Neisse-Bober A Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis.

Těšíme se příští jednání euroregionů, které se uskuteční 6.10.2020 v Drážďanech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.