PROPOJIT HRANIČNÍ PROSTORY-VÝMĚNA MEZI EUROREGIONY

Propojit hraniční prostory a podělit se o aktuální situaci v euroregionech, bylo hlavní téma konference, kterou uspořádal Euroregion Egrensis dne 25.6.2020 na radnici v Plavně. Podařilo se tak propojit nejen česko-saské euroregiony, ale díky videokonferenci jsme mohli diskutovat i s jednateli na bavorsko-české hranici.

Hlavními tématy byly:
– zavřené hranice a podmínky cestování pro pendlery
– Evropská seskupení pro územní spolupráci ESÚS
– příprava nového programového období
– uplatnění zjednodušených možností pro zúčtování výdajů
– příprava euroregionálních strategií  pro období 2021-2027

Kromě hostitelů z EUREGIO EGRENSIS, kterým děkujeme za pozvání, se setkání účastnili také kolegyně a kolegové z Euroregion Neisse e.V., Euroregion Elbe/Labe, Euroregion Spree-Neisse-Bober A Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis.

Těšíme se příští jednání euroregionů, které se uskuteční 6.10.2020 v Drážďanech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.