ČESKO-SASKÁ SKUPINA SE SEŠLA V DRÁŽĎANECH

  1. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Dne 29.6.2020 se uskutečnilo zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. Ranní plenární zasedání bylo tentokrát vynecháno a saská strana spolu s českými partnery jednala samostatně v následujících pracovních podskupinách:
Koordinační podskupina 🔹 Spravedlnost 🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kultura a turistika 🔹 Hospodářství 🔹 Doprava 🔹 Územní plánování, spolupráce krajů a euroregiony 🔹 Zdravotnictví, práce a sociální věci 🔹 Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství

Česko-saské euroregiony byly zastoupeny v pracovní podskupině Územní plánování, spolupráce krajů a euroregionů spolu s českými zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj. Saskou stranu zastupovalo Zemské ředitelství Saska. Jednání vedla Janka Beltschewa z Ministerstva vnitra Svobodného státu Sasko, která v úvodu jednání všechny přítomné přivítala a vyjádřila vděčnost, že jsme se mohli sejít i v době koronavirové krize. Zdůraznila, že hranice jsou 30 let otevřené, a i v období krize by se měl vést takový přeshraniční dialog na politické úrovni, aby k uzavření hranic již nedocházelo.

RNDr. Jiří Horáček a Mgr. Stanislav Rataj z MMR ČR podali skupině informace o realizaci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014 – 2020, který byl vyhodnocen jako nejlepší saský program. Všechny prostředky byly vyčerpány a míra navázání je plná, což znamená, že v zásadě byl program uzavřen. V současné době probíhá příprava na Nové dotační období 2021-2027, jehož spuštění se očekává začátkem roku 2022 po schválení všech nařízení. Důležitou informací pro nás bylo, že FOND MALÝCH PROJEKTŮ se bude realizovat nadále prostřednictvím euroregionů. Důraz by měl být kladen na využití paušálního vyúčtování.

Výstupem naší skupiny byly tyto hlavní body, které byly představeny v odpolední části na společném plenárním zasedání:

– Pokračování přeshraniční spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v programovém období 2021–2027 ve stávajícím programovém území.
– Realizace fondu malých projektů a snížení administrativní zátěže.
– Intenzivní spolupráce mezi Saským státním ministerstvem regionálního rozvoje a českými partnery v projektech „CORCAP“, „RAINMAN“ a „RegiaMobil“. Pokračování nadnárodního programu Central Europe v novém programovém období.
– Prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem v různých odborných oblastech.
– Pokračování spolupráce v oblasti územního plánování v rámci Česko-saské pracovní skupiny Územní rozvoj a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“.
– Výměna informací ohledně následků koronavirové pandemie na přeshraniční spolupráci a potřeba cílené podpory zejména pohraničí, např. z programů jako je EU-React.

Společný protokol podepsali v závěru jednání oba předsedové Erik Kurzweil a PhDr. Tomáš Kafka. JUDr. Markéta Meissnerová, generální konzulka České republiky v Drážďanech ukončila zasedání s poděkováním za účast a konstruktivní jednání a s mottem česko-saské vztahy neřídit, nýbrž propojovat.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.