JEDNÁNÍ O PROPOJENÍ MOLDAVSKÉ/FREIBERSKÉ DRÁHY POKRAČUJÍ

Euroregion dlouhodobě podporuje a iniciuje jednání na téma  znovupropojení Freiberské/Moldavské dráhy. Plánujeme vytvořit i pracovní podskupinu v rámci dopravní komise, která se bude touto iniciativou aktivně zabývat. Zastupováním euroregionu byl pověřen Ing. Petr Fišer, který průběh a shrnutí celého jednání vydal v tiskové zprávě na stránkách http://www.moldavska-zeleznice.cz/?art=b62f3fc546934148abd270ea13bb5d76&fbclid=IwAR0CJwetQhdkDPiBV6RsZdAd6YTgckv-4si_y_1vIwy3ZysZXreEg45cWSI.

Setkání se zúčastnily více než dvě desítky zástupců regionálních, státních i zájmových institucí z obou zemí. Účastníci schůzky společně diskutovali o přípravě studie proveditelnosti, jejímž garantem je Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy (SMWA Dresden). Jednání předsedali poslanci Evropského parlamentu Mgr. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a jeho saský kolega Dr. Peter Jahr, kteří projekt dlouhodobě podporují. Ti přednesli mimo jiné možnosti financování projektu dostavby trati z evropských fondů.

A vyšly i články a reportáž k tomuto jednání.

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/moldava-nemecko-holzhau-zeleznicni-spojeni-vlak-trat-ceskojiretinsky-spolek-moldavskou-drahu.A200703_140655_usti-zpravy_pakr?

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140703-udalosti-v-regionech/obsah/777257-moldavskou-drahou-az-do-freibergu?fbclid=IwAR0h6UFoq_3C9Ftq5CTOP_XbiKoDeLl-DoN0YLSu5KDnUKSpr1x1vWldvQA

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.