Sociální komise

Sociální komise se sešla odpoledne 24. 5. 2018 ve Freibergu, v sídle jednatelství německé části euroregionu. Podle plánu činnosti se komise na svém zasedání zaměřila na téma začleňování postižených dětí do školních kolektivů během školní docházky, a zástupce zemského rady Středosaského okresu Jörg Höllmüller představil realizaci inkluse na příkladu školy Dr.-Lothar-Kreyssig-Förderschule und Wirtschaftsgymnasium/ BSZ „Julius Weisbach“ Freiberg/pobočka Flöh. Zde spolupůsobí studenti ekonomického gymnázia společně s dětmi patřící do zvláštní školy. O této problematice, která je velmi podobná v obou zemích, se poté dlouho vedla živá diskuse. Komise poté hodnotila tři projekty v sociální oblasti podané do Lokálního řídícího výboru a doporučila je po projednání ke schválení. Další jednání se uskuteční na české straně a bude věnováno podle střednědobého plánu činnosti aktuální drogové problematice.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.