Sportovní hry dvou euroregionů připraveny

V Drážďanech ve sportovním svazu Stadtsportbund Dresden e. V. se 27. 6. 2017 sešli členové sportovních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/Labe, aby dokončili přípravu společných sportovních her, která započala v Lounech 3. 5. 2017.
Přítomné přivítal prezident drážďanského sportovního svazu Lars-Detlef Kluger a přislíbil pomoc v organizaci her. Hlavní organizátorkou je nadále Mgr. Denise Lehmann z vedení tohoto svazu. Na jednání byla již projednána a odsouhlasena konkrétní příprava her. Soutěže proběhnou 15. 9. 2017 od 10 do 15 hod. Soutěže v lehké atletice se uskuteční formou víceboje v kategoriích běh 70 m, štafetový běh 4×75 m a hod kriketovým míčkem. Pro chlapce z ročníků 2004–2005 je určeno utkání v malém fotbale mužstev 5 +1, předpokládá se okresní úroveň. Dívky obou euroregionů do 15 let se utkají ve volejbale. Nově bylo odsouhlaseno zařazení šachové hry pro žáky do ročníku narození 2003. Počítá se s družstvy o 5 členech, alespoň jedním členem by měla být dívka.
Sportovní hry obou euroregionů zajistí projektem Stadtsportbund Dresden e. V. a projektovým partnerem bude česká část Euroregionu Elbe/Labe. Pro vypracování finančního plánu zašlou všichni partneři návrhy svých nákladů. Po jednání následovala podrobná exkurze sportovišť.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.