Sportovní hry dvou euroregionů připraveny

V Drážďanech ve sportovním svazu Stadtsportbund Dresden e. V. se 27. 6. 2017 sešli členové sportovních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/Labe, aby dokončili přípravu společných sportovních her, která započala v Lounech 3. 5. 2017.
Přítomné přivítal prezident drážďanského sportovního svazu Lars-Detlef Kluger a přislíbil pomoc v organizaci her. Hlavní organizátorkou je nadále Mgr. Denise Lehmann z vedení tohoto svazu. Na jednání byla již projednána a odsouhlasena konkrétní příprava her. Soutěže proběhnou 15. 9. 2017 od 10 do 15 hod. Soutěže v lehké atletice se uskuteční formou víceboje v kategoriích běh 70 m, štafetový běh 4×75 m a hod kriketovým míčkem. Pro chlapce z ročníků 2004–2005 je určeno utkání v malém fotbale mužstev 5 +1, předpokládá se okresní úroveň. Dívky obou euroregionů do 15 let se utkají ve volejbale. Nově bylo odsouhlaseno zařazení šachové hry pro žáky do ročníku narození 2003. Počítá se s družstvy o 5 členech, alespoň jedním členem by měla být dívka.
Sportovní hry obou euroregionů zajistí projektem Stadtsportbund Dresden e. V. a projektovým partnerem bude česká část Euroregionu Elbe/Labe. Pro vypracování finančního plánu zašlou všichni partneři návrhy svých nákladů. Po jednání následovala podrobná exkurze sportovišť.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.