Valná hromada Euroregionu Krušnohoří

Novým předsedou je zvolen Ing. Vlastimil Vozka

Místem jednání valné hromady se stal 29. března 2019 Červený Hrádek u Jirkova. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která vyloučila dva členy pro neplacení členských příspěvků a přijala za nového člena Středisko pro úspory energie, s.r.o. Její jednatel, Ing. Tomáš Novák, na valné hromadě činnost této společnosti prezentoval.
Jednání valné hromady zahájila starostka Jirkova Mgr. Darina Kováčová, členka Rady Euroregionu Krušnohoří. Přivítala hosty, jmenovitě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, a poté představila zámek a jeho historii. Předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka seznámil přítomné s výroční zprávou za rok 2018 a celé zasedání řídil. Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan, a pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2019. Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2018 a odsouhlasila návrh rozpočtu roku 2019 v celkové výši 10 720 000 Kč. Ke dni 23. 3. 2018 má Euroregion Krušnohoří 111 členů, z toho 72 obcí a 39 organizací.
Valná hromada zvolila poté členy revizní komise: Ing. Karel Honzl-Podbořany, Irena Pipišková-Háj u Duchcova a Mgr. Darina Kováčová-Jirkov.

Nejdůležitějším bodem byla volba členů rady. Zvoleni byli tito zástupci okresů:
Chomutovsko: Mgr. Jan Mareš – Chomutov, Ing. Štefan Drozd – Klášterec, Mgr. Darina Kováčová-Jirkov, Mgr. Jan Losenický-Kadaň.
Mostecko: Ing. Vlastimil Vozka-Most, Petr Červenka-Meziboří, Jiří Mooz-Brandov
Lounsko: Mgr. Pavel Janda-Louny, Jaroslav Špička-Žatec, Mgr. Radek Reindl-Podbořany
Teplicko: Ing. Jiří Hlinka-Osek, Mgr. Zbyněk Šimbera-Duchcov
Litoměřicko: Mgr. Josef Seifert-Třebívlice
Mimo municipalitu: Mg.A Jiří Rumpík-Městské divadlo Most a Antonín Beneš-Celio

Po oficiálním jednání valné hromady se opět sešla rada a zvolila nové vedení euroregionu. Předsedou Euroregionu Krušnohoří je zvolen Ing. Vlastimil Vozka, jeho zástupci jsou Ing. Štefan Drozd a Mgr. Jan Mareš.
Málokdo se může vykázat takovými zkušenostmi z veřejné správy a politiky, jako Ing. Vozka – primátor Mostu, poslanec Parlamentu ČR, krajský zastupitel a člen mnoha a mnoha dobrovolných sdružení. Navíc se srdcem pro přeshraniční spolupráci a partnerství měst.

Po neoficiálních přátelských rozhovorech se někteří přítomní zúčastnili podrobné a velmi zajímavé prohlídky zámku Červený Hrádek za doprovodu starostky Jirkova Mgr. Kováčové. Červený Hrádek určitě patří mezi nejkrásnější zámky v celém euroregionu.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.