Valná hromada Euroregionu Krušnohoří

Novým předsedou je zvolen Ing. Vlastimil Vozka

Místem jednání valné hromady se stal 29. března 2019 Červený Hrádek u Jirkova. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která vyloučila dva členy pro neplacení členských příspěvků a přijala za nového člena Středisko pro úspory energie, s.r.o. Její jednatel, Ing. Tomáš Novák, na valné hromadě činnost této společnosti prezentoval.
Jednání valné hromady zahájila starostka Jirkova Mgr. Darina Kováčová, členka Rady Euroregionu Krušnohoří. Přivítala hosty, jmenovitě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, a poté představila zámek a jeho historii. Předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka seznámil přítomné s výroční zprávou za rok 2018 a celé zasedání řídil. Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan, a pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2019. Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2018 a odsouhlasila návrh rozpočtu roku 2019 v celkové výši 10 720 000 Kč. Ke dni 23. 3. 2018 má Euroregion Krušnohoří 111 členů, z toho 72 obcí a 39 organizací.
Valná hromada zvolila poté členy revizní komise: Ing. Karel Honzl-Podbořany, Irena Pipišková-Háj u Duchcova a Mgr. Darina Kováčová-Jirkov.

Nejdůležitějším bodem byla volba členů rady. Zvoleni byli tito zástupci okresů:
Chomutovsko: Mgr. Jan Mareš – Chomutov, Ing. Štefan Drozd – Klášterec, Mgr. Darina Kováčová-Jirkov, Mgr. Jan Losenický-Kadaň.
Mostecko: Ing. Vlastimil Vozka-Most, Petr Červenka-Meziboří, Jiří Mooz-Brandov
Lounsko: Mgr. Pavel Janda-Louny, Jaroslav Špička-Žatec, Mgr. Radek Reindl-Podbořany
Teplicko: Ing. Jiří Hlinka-Osek, Mgr. Zbyněk Šimbera-Duchcov
Litoměřicko: Mgr. Josef Seifert-Třebívlice
Mimo municipalitu: Mg.A Jiří Rumpík-Městské divadlo Most a Antonín Beneš-Celio

Po oficiálním jednání valné hromady se opět sešla rada a zvolila nové vedení euroregionu. Předsedou Euroregionu Krušnohoří je zvolen Ing. Vlastimil Vozka, jeho zástupci jsou Ing. Štefan Drozd a Mgr. Jan Mareš.
Málokdo se může vykázat takovými zkušenostmi z veřejné správy a politiky, jako Ing. Vozka – primátor Mostu, poslanec Parlamentu ČR, krajský zastupitel a člen mnoha a mnoha dobrovolných sdružení. Navíc se srdcem pro přeshraniční spolupráci a partnerství měst.

Po neoficiálních přátelských rozhovorech se někteří přítomní zúčastnili podrobné a velmi zajímavé prohlídky zámku Červený Hrádek za doprovodu starostky Jirkova Mgr. Kováčové. Červený Hrádek určitě patří mezi nejkrásnější zámky v celém euroregionu.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.