Valná hromada Euroregionu Krušnohoří

Novým předsedou je zvolen Ing. Vlastimil Vozka

Místem jednání valné hromady se stal 29. března 2019 Červený Hrádek u Jirkova. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která vyloučila dva členy pro neplacení členských příspěvků a přijala za nového člena Středisko pro úspory energie, s.r.o. Její jednatel, Ing. Tomáš Novák, na valné hromadě činnost této společnosti prezentoval.
Jednání valné hromady zahájila starostka Jirkova Mgr. Darina Kováčová, členka Rady Euroregionu Krušnohoří. Přivítala hosty, jmenovitě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, a poté představila zámek a jeho historii. Předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka seznámil přítomné s výroční zprávou za rok 2018 a celé zasedání řídil. Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan, a pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2019. Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2018 a odsouhlasila návrh rozpočtu roku 2019 v celkové výši 10 720 000 Kč. Ke dni 23. 3. 2018 má Euroregion Krušnohoří 111 členů, z toho 72 obcí a 39 organizací.
Valná hromada zvolila poté členy revizní komise: Ing. Karel Honzl-Podbořany, Irena Pipišková-Háj u Duchcova a Mgr. Darina Kováčová-Jirkov.

Nejdůležitějším bodem byla volba členů rady. Zvoleni byli tito zástupci okresů:
Chomutovsko: Mgr. Jan Mareš – Chomutov, Ing. Štefan Drozd – Klášterec, Mgr. Darina Kováčová-Jirkov, Mgr. Jan Losenický-Kadaň.
Mostecko: Ing. Vlastimil Vozka-Most, Petr Červenka-Meziboří, Jiří Mooz-Brandov
Lounsko: Mgr. Pavel Janda-Louny, Jaroslav Špička-Žatec, Mgr. Radek Reindl-Podbořany
Teplicko: Ing. Jiří Hlinka-Osek, Mgr. Zbyněk Šimbera-Duchcov
Litoměřicko: Mgr. Josef Seifert-Třebívlice
Mimo municipalitu: Mg.A Jiří Rumpík-Městské divadlo Most a Antonín Beneš-Celio

Po oficiálním jednání valné hromady se opět sešla rada a zvolila nové vedení euroregionu. Předsedou Euroregionu Krušnohoří je zvolen Ing. Vlastimil Vozka, jeho zástupci jsou Ing. Štefan Drozd a Mgr. Jan Mareš.
Málokdo se může vykázat takovými zkušenostmi z veřejné správy a politiky, jako Ing. Vozka – primátor Mostu, poslanec Parlamentu ČR, krajský zastupitel a člen mnoha a mnoha dobrovolných sdružení. Navíc se srdcem pro přeshraniční spolupráci a partnerství měst.

Po neoficiálních přátelských rozhovorech se někteří přítomní zúčastnili podrobné a velmi zajímavé prohlídky zámku Červený Hrádek za doprovodu starostky Jirkova Mgr. Kováčové. Červený Hrádek určitě patří mezi nejkrásnější zámky v celém euroregionu.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.