Zasedání společného česko-německého grémia videokonferenčně

Pravidelné jednání společného grémia Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Erzgebirge e.V. se muselo bohužel přesunout do virtuálního světa. Zástupci české rady a německého představenstva jednali tak dne 26.3.2021 alespoň videokonferenčně.
Před samotným jednáním se sešli oba předsedové – Ing. Vlastimil Vozka a Matthias Damm, aby si vyměnili názory na aktuální společné témata. Hovořili o paritním rozložení bilaterárních odborných komisí, o společné propagaci a práci s veřejností a o přípravě nového programového období 2021+, především o návrhu nového modelu fungování Fondu malých projektů.
V hlavním programu jsem následně členům představili:
zprávu o činnosti společného sekretariátu 2020/2021
prezentaci úspěšných projektů
zprávu o činnosti Asociace evropských příhraničních regionů
stav přípravy nového programového období 2021
8.11.2021 jsme naplánovali příští společné zasedání na Zámku Valdštejnů v Litvínově, kde slavnostně předáme Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021.

Všem členům děkujeme za čas, přátelské a konstruktivní jednání a věříme v brzké osobní setkání.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.