Zasedání společného česko-německého grémia videokonferenčně

Pravidelné jednání společného grémia Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Erzgebirge e.V. se muselo bohužel přesunout do virtuálního světa. Zástupci české rady a německého představenstva jednali tak dne 26.3.2021 alespoň videokonferenčně.
Před samotným jednáním se sešli oba předsedové – Ing. Vlastimil Vozka a Matthias Damm, aby si vyměnili názory na aktuální společné témata. Hovořili o paritním rozložení bilaterárních odborných komisí, o společné propagaci a práci s veřejností a o přípravě nového programového období 2021+, především o návrhu nového modelu fungování Fondu malých projektů.
V hlavním programu jsem následně členům představili:
zprávu o činnosti společného sekretariátu 2020/2021
prezentaci úspěšných projektů
zprávu o činnosti Asociace evropských příhraničních regionů
stav přípravy nového programového období 2021
8.11.2021 jsme naplánovali příští společné zasedání na Zámku Valdštejnů v Litvínově, kde slavnostně předáme Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021.

Všem členům děkujeme za čas, přátelské a konstruktivní jednání a věříme v brzké osobní setkání.
Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.