Zjednodušení podmínek vstupu do Saska z ČR. Registrace, testy, karanténa.

Německo vyjmulo ČR z oblastí zemí s rozšířenou mutací viru a přeřadilo ČR do kategorie zemí s vysokou mírou rizika. Zjednodušené podmínky vstupu začaly platit 7. 4. 2021. Hraniční kontroly jsou prodlouženy do 14. 4. 2021.
Pro vstup do z ČR do  Německa je třeba mít:

  1. elektronickou registraci
  2. antigenní (či PCR) test, který nebude starší 48 hodin

Povinnost registrace:

Není-li možné vyplnit elektronickou registraci online, vytiskněte si a vyplňte ručně tento formulář.

Výjimky z registrační povinnosti:

  • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
  • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
  • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
  • osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

Povinnost testu:

Negativní výsledek testu je nutné mít potvrzen na formuláři v NJ, AJ či FJ – pro předložení hraniční kontrole či předložení hygienické stanici. Můžete použít tento vzor: Dvojjazyčný česko-anglický formulář Ministerstva zdravotnictví ČR s potvrzením odběrového místa o absolvování antigenního testu. Dbejte na originál razítka na tomto potvrzení, jejich kopii nemusí spolková policie na hranici uznat.

Povinnost testu se netýká dětí do 6 let.
Pendleři se v Sasku musí testovat 3x týdně.

Karanténa:

Cestující jsou povinni se po příjezdu odebrat do povinné 10denní karantény, kterou je možno ukončit nejdříve po 5 dnech negativním testem. Z povinnosti karantény jsou vyjmuty osoby dle aktuální saské karanténní vyhlášky (např. příbuzní I. stupně po dobu max. 72 hodin, nezbytné neturistické cesty nepřesahující 12 hodin, služební cesty nepřesahující 72 hodin a další).

Do karantény nemusí rovněž pendleři, kteří však mají povinnost testování 3x týdně.

Doporučujeme, abyste možnosti výjimek pro Vaše cesty konzultovali (nejlépe písemně) s příslušnou saskou krajskou hygienickou stanicí (např. v Drážďanech je to Gesundheitsamt Dresden).

 

Seznam testovacích míst v Sasku

Seznam testovacích míst v ČR

Webové stránky saské vlády ke koronaviru.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/587336-zjednoduseni-podminek-vstupu-do-saska-z-cr-registrace-testy-karantena/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.