Změny v Euroregionu Krušnohoří

Stalo se pravidlem, že v úvodu zasedání rady hostitel představí své město. Ing. Zdeněk Šimbera, starosta Duchcova, za prezentaci rozvoje svého města dne 31. 1. 2020 sklidil potlesk všech přítomných. Na jednání v duchcovské radnici se její členové seznámili s probíhající přípravou nového programu a po zprávě o činnosti jednatelství se zabývali změnami v komisích a členské základně. Vzali na vědomí ukončení členství obce Březno a doplnili zemědělskou komisi o Ing. Josefa Ryšavého, ředitele MAS Vladař o.p.s., a do sociální komise po odstoupení Ing. Blahoslava Číčela zvolila rada Mgr. Kamilu Sulíkovou, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Žatec. Po změnách ve členské firmě Celio navrhlo jeho nové vedení členem Rady Euroregionu Krušnohoří obchodního ředitele Radka Exnera, kterého rada kooptovala. S dosavadním zástupcem Celia v radě, Antonínem Benešem, rada bude na základě jeho cenných zkušeností v odpadovém hospodářství nadále spolupracovat.

Důležitým bodem byla příprava valné hromady Euroregionu Krušnohoří. Rada se shodla na termínu a místu konání – uskuteční se 3. dubna 2020 v Podbořanech. Jednatel radě zašle svůj návrh výroční zprávy, aby se k ní rada mohla vyjádřit na svém příštím jednání v Žatci 28. 2. 2020. Jednatel Mgr. František Bína oznámil radě na závěr jednání, že se k 31. 3. 2020 rozhodl odejít do důchodu. Doporučil za svou nástupkyni dosavadní finanční manažerku Ing. Petru Konečnou, aby byla zajištěna kontinuita dosavadní práce. Na základě negativních zkušeností z německé strany, kdy ve výběrovém řízení zvítězila nová jednatelka a všichni dosavadní spolupracovníci euroregion na saské straně opustili, rada tento návrh akceptovala a od 1. 4. 2020 je Petra Konečná jmenována jednatelkou.

Po oficiálním jednání členové rady s velkým zájmem zhlédli v duchcovském muzeu výstavu vojenských modelů sběratele Zdeňka Klementa.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.