ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKU⛏ ŠTOLA PANNY MARIE POMOCNÉ⛏ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO🖤

Podkrušnohorské technické muzeum úspěšně realizuje projekty v rámci Fondu malých projektů, které spravujeme. S radostí Vám představujeme projekt VIRTUAL TOUR – KRUŠNÉ HORY, jehož cílem je zvýšit atraktivitu a návštěvnost malebných Krušných hor a vytvořit pro turisty jakýsi manuál, co je hezké vidět a to vše se zaměřením na památky, které byly zařazeny do UNESCA. Jedním z prvních výstupů projektu je virtuální 3D prohlídka Štoly Panny Marie Pomocné, která Vám novým způsobem umožní prohlédnout si jakákoliv místa tohoto jedinečného lidského díla. Vstoupit můžete do všech prostor, prakticky i tam, kam se běžný návštěvník nedostane. Důlní chodby můžete procházet dvěma způsoby – buď klikáním na posuvné kruhy, nebo klikem na značku 3D modelu (levý dolní roh) a odtud budete rovnou přeneseni na místo, které si v tomto modelu nakliknutím vyberete. Je nám jasné, že nemůžeme nahradit atmosféru, kterou vyvolává skutečná návštěva tohoto jedinečného místa. 3D prostorové naskenování umožní ALE přiblížit výjimečné lidské dílo a to zcela každému, bez věkového či fyzického omezení.

Odkaz na prohlídku štoly: https://my.matterport.com/show/?m=fYK3L5mdTBG

Autor projekce: https://360.ponterecords.cz/

Webová stránka pro propagaci se připravuje!
Níže malá ochutnávka:
První zmínky o těžbě ve štole Panny Marie Pomocné a Koňské jámě na Měděnci se datují do roku 1449. Předpokládá se ale, že k důlní činnosti zde docházelo již mnohem dříve. Těžba tu byla ukončena v roce 1870. Unikátnost tohoto technického lidského díla, spočívá ve výjimečné četnosti různých způsobů těžby od 15. do 19. století, nacházejících se na poměrně malé ploše. Výjimečná je zde také četnost originálních artefaktů (historické značky, výdřevy suché zdi-zakládky, pozůstatky po ruční těžbě) spojených s historií těžby.

Popisky k 3D prohlídce:
• Dolní jezírko
• Dětský havíř – V dole pracovaly děti od 10 let. Dívky mohly s prací v dole skončit po dosažení první menstruace. Dětská práce spočívala hlavně v odnášení vytěženého materiálu.
• Granát (Pyrop)
• Havíř 1951 – 1953 – Havíř z doby uranového průzkumu z let 1951 – 1953.
• Křišťálové taverny
• Malachit
• Prohlídka 1910
• Pracovní směna ve středověkém dole trvala 16 hodin. Průměrná délka dožití havíře byla 45 – 47 let.
• Původní středověká zakládka
• Původní výdřeva cca 250 let stará
• Původní výdřeva cca 250 let stará
• Soška Panny Marie – Ve většině dolů bývá socha sv. Barbory, ochránkyně horníků. Tato štola je však pojmenována po Panně Marii Pomocné a proto i opatrovnicí tohoto důlního díla je Panna Marie.
• Středověká důlní postupová značka
• Středověká důlní značka
• Vystrojený komín – Propojení do nejstarší části dolu – Štola Koňská jáma
• Zadní jezírko
• Štola Panny Marie Pomocné – První historické zmínky hovoří o těžbě stříbra a železa. Od roku 1520 se zde těžily měděné rudy. Těžba byla zastavena v roce 1840. Pro turisty byla štola zpřístupněna roku 1910. Novodobého otevření se štola dočkala v roce 2017.
• Štola Panny Marie Pomocné 1925
• Horní jezírko
• Křesanice – Stopy po práci mládkem a želízkem. Pochází z 15. až 16. století.
• První doložené záznamy o těžbě v těchto místech pochází z roku 1449. K těžbě zde však docházelo mnohem dříve. Těžilo se zde stříbro, železo a měď.
• Při středověké ruční práci byl postup ražby cca 3 cm za den.
• Tlakové hadice – Pozůstatek po uranovém průzkumu z let 1591 – 1953

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.