ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKU⛏ ŠTOLA PANNY MARIE POMOCNÉ⛏ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO🖤

Podkrušnohorské technické muzeum úspěšně realizuje projekty v rámci Fondu malých projektů, které spravujeme. S radostí Vám představujeme projekt VIRTUAL TOUR – KRUŠNÉ HORY, jehož cílem je zvýšit atraktivitu a návštěvnost malebných Krušných hor a vytvořit pro turisty jakýsi manuál, co je hezké vidět a to vše se zaměřením na památky, které byly zařazeny do UNESCA. Jedním z prvních výstupů projektu je virtuální 3D prohlídka Štoly Panny Marie Pomocné, která Vám novým způsobem umožní prohlédnout si jakákoliv místa tohoto jedinečného lidského díla. Vstoupit můžete do všech prostor, prakticky i tam, kam se běžný návštěvník nedostane. Důlní chodby můžete procházet dvěma způsoby – buď klikáním na posuvné kruhy, nebo klikem na značku 3D modelu (levý dolní roh) a odtud budete rovnou přeneseni na místo, které si v tomto modelu nakliknutím vyberete. Je nám jasné, že nemůžeme nahradit atmosféru, kterou vyvolává skutečná návštěva tohoto jedinečného místa. 3D prostorové naskenování umožní ALE přiblížit výjimečné lidské dílo a to zcela každému, bez věkového či fyzického omezení.

Odkaz na prohlídku štoly: https://my.matterport.com/show/?m=fYK3L5mdTBG

Autor projekce: https://360.ponterecords.cz/

Webová stránka pro propagaci se připravuje!
Níže malá ochutnávka:
První zmínky o těžbě ve štole Panny Marie Pomocné a Koňské jámě na Měděnci se datují do roku 1449. Předpokládá se ale, že k důlní činnosti zde docházelo již mnohem dříve. Těžba tu byla ukončena v roce 1870. Unikátnost tohoto technického lidského díla, spočívá ve výjimečné četnosti různých způsobů těžby od 15. do 19. století, nacházejících se na poměrně malé ploše. Výjimečná je zde také četnost originálních artefaktů (historické značky, výdřevy suché zdi-zakládky, pozůstatky po ruční těžbě) spojených s historií těžby.

Popisky k 3D prohlídce:
• Dolní jezírko
• Dětský havíř – V dole pracovaly děti od 10 let. Dívky mohly s prací v dole skončit po dosažení první menstruace. Dětská práce spočívala hlavně v odnášení vytěženého materiálu.
• Granát (Pyrop)
• Havíř 1951 – 1953 – Havíř z doby uranového průzkumu z let 1951 – 1953.
• Křišťálové taverny
• Malachit
• Prohlídka 1910
• Pracovní směna ve středověkém dole trvala 16 hodin. Průměrná délka dožití havíře byla 45 – 47 let.
• Původní středověká zakládka
• Původní výdřeva cca 250 let stará
• Původní výdřeva cca 250 let stará
• Soška Panny Marie – Ve většině dolů bývá socha sv. Barbory, ochránkyně horníků. Tato štola je však pojmenována po Panně Marii Pomocné a proto i opatrovnicí tohoto důlního díla je Panna Marie.
• Středověká důlní postupová značka
• Středověká důlní značka
• Vystrojený komín – Propojení do nejstarší části dolu – Štola Koňská jáma
• Zadní jezírko
• Štola Panny Marie Pomocné – První historické zmínky hovoří o těžbě stříbra a železa. Od roku 1520 se zde těžily měděné rudy. Těžba byla zastavena v roce 1840. Pro turisty byla štola zpřístupněna roku 1910. Novodobého otevření se štola dočkala v roce 2017.
• Štola Panny Marie Pomocné 1925
• Horní jezírko
• Křesanice – Stopy po práci mládkem a želízkem. Pochází z 15. až 16. století.
• První doložené záznamy o těžbě v těchto místech pochází z roku 1449. K těžbě zde však docházelo mnohem dříve. Těžilo se zde stříbro, železo a měď.
• Při středověké ruční práci byl postup ražby cca 3 cm za den.
• Tlakové hadice – Pozůstatek po uranovém průzkumu z let 1591 – 1953

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.