15 let v EU

Ohlédnutí za dosavadní přeshraniční spoluprací.

Více než 15 let probíhá podpora naší přeshraniční spolupráce z prostředků EU. Zahájil ji program Phare CBC, který umožnil ČR podpořit první společné přeshraniční projekty, poté následoval program Interreg III A, po něm program Cíl 3 a od roku 2014 využíváme Program spolupráce ČR – Sasko Interreg V-A. Součástí všech programů byl i Fond malých projektů, který spravují euroregiony a využívají ho především na podporu setkávání lidí sousedních zemí. Na výroční konferenci v Divadle G.Hauptmanna (Gerhart-Hauptmann-Theater) v Zittau v úterý 30. dubna 2019 zhodnotili dosavadní spolupráci ministři tří zemí Česko-polsko-saského Trojzemí – Klára Dostálová, ministryně Ministerstvo pro místní rozvoj, Thomas Schmidt státní ministr, Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (SMUL) a Adam Hamryszczak, viceministr, Ministerstvo investic a rozvoje. V pódiové diskusi vystoupili představitelé samospráv těchto třech zemí. V programovém bloku 5 let společně v EU z regionálního pohledu, který moderovala Dr. Hana Müller Karlová ze Společného sekretariátu Drážďany, se tato spolupráce představila i z pohledu vyšších územních celků.  Následovala pódiová diskuse s názvem 15 let společně v EU – Hodnoty pro budoucnost, sousedství a dosažené výsledky a následovalo tříjazyčné divadelní představení Divadla G. Hauptmanna. Také vystoupení polského tanečního a pěveckého souboru se setkalo s nadšeným ohlasem. Druhý den po sportovních zážitcích pokračovala konference zdravicí starostů partnerských měst Trojzemí, pódiovou diskusí a třemi koncerty – samozřejmě polským, saským a českým. V neoficiálních rozhovorech se dosavadní partnerství ještě více prohloubila.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.