Sport

Sportovní hry Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe v konečné podobě.
Pořádá je Okresní úřad Střední Sasko, město Mittweida a Okresní sportovní svaz Střední Sasko (Kreissportbund Mittelsachsen e.V.). Na jednání sportovních komisí obou euroregionů 6. května v místě konání her v Mittweidě byly s konečnou platností stanoveny věkové kategorie soutěžících, druhy sportu, počty účastníků, jejich doprava a stravování. V Mittweidě se ve sportovním areálu sejdou mladí sportovci 13. září 2019 v 9:30 a až do 16 hod. budu probíhat sportovní klání. Komise se shodla na 4 sportech: fotbal, volejbal, lehká atletika a novou disciplínou bude tentokrát i stolní tenis. Samozřejmě se počítá s kulturním doprovodem.
Komise se také seznámila s realizací Fondu malých projektů v obou euroregionech. Na české straně v našem Euroregionu Krušnohoří zbývá už jen omezený počet prostředků, ale na navrhované projekty v oblasti sportu do příštího Lokálního řídícího výboru budou stačit. Obě komise hodnotily tentokrát celkem osm sportovních projektů. Jeden projekt vrátila k přepracování, sedm doporučila.
Jednání komise se poprvé zúčastnila nová jednatelka německé části našeho euroregionu Veronika Jahn a předvedla zde své vynikající tlumočnické umění.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.