Sport

Sportovní hry Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe v konečné podobě.
Pořádá je Okresní úřad Střední Sasko, město Mittweida a Okresní sportovní svaz Střední Sasko (Kreissportbund Mittelsachsen e.V.). Na jednání sportovních komisí obou euroregionů 6. května v místě konání her v Mittweidě byly s konečnou platností stanoveny věkové kategorie soutěžících, druhy sportu, počty účastníků, jejich doprava a stravování. V Mittweidě se ve sportovním areálu sejdou mladí sportovci 13. září 2019 v 9:30 a až do 16 hod. budu probíhat sportovní klání. Komise se shodla na 4 sportech: fotbal, volejbal, lehká atletika a novou disciplínou bude tentokrát i stolní tenis. Samozřejmě se počítá s kulturním doprovodem.
Komise se také seznámila s realizací Fondu malých projektů v obou euroregionech. Na české straně v našem Euroregionu Krušnohoří zbývá už jen omezený počet prostředků, ale na navrhované projekty v oblasti sportu do příštího Lokálního řídícího výboru budou stačit. Obě komise hodnotily tentokrát celkem osm sportovních projektů. Jeden projekt vrátila k přepracování, sedm doporučila.
Jednání komise se poprvé zúčastnila nová jednatelka německé části našeho euroregionu Veronika Jahn a předvedla zde své vynikající tlumočnické umění.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.