Kraj a jeho euroregiony

Krizový management dvou Euroregionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, se sešel 7. května na Krajské úřadě Ústeckého kraje, aby se členové komisí těchto euroregionů se zástupci kraje společně zasadili o jednodušší přeshraniční zásahy v případě požárů, dopravních nehod či jiných mimořádných situací. Po obsáhlé diskusi se všichni shodli na tom, že připraví dopisy na příslušná ministerstva s vylíčením současného stavu z regionálního a přeshraničního pohledu a vyjádří nutnou potřebu jednoduchého přeshraničního zásahu v případě mimořádných událostí na druhé straně euroregionu. Součástí jednání byla také příprava soutěže mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Proběhne tentokrát ve dnech 21. – 23. června na saské straně v turistickém mládežnickém zařízení Jugendherberge Homersdorf v rekreačním areálu „Am Greifenbachstauweiher“. Na další soutěži mladých hasičů našeho euroregionu by se už mohl podílet i Euroregion Elbe/Labe. Na jednání komisí se přestavila nová jednatelka německé části našeho euroregionu Veronika Jahn, která také jednání výborně tlumočila.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.