Komise pro kulturu a mládež

Tato komise měla jako vždy i 10. května 2019 v Marienbergu ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa k hodnocení nejvíce projektů pro rozhodování Lokálního řídícího výboru; tentokrát jich bylo celkem 11. A protože byly velmi pečlivě konzultovány projektovými a finančními manažerkami v jednatelstvích obou částí euroregionu, komise je po podrobném projednání doporučila ke schválení jen s několika drobnými věcnými připomínkami.

Na posledním jednání komise v Mostě požádali členové komise předsedkyni její německé části Constanze Ulbrich o projednání komplikovaných pravidel výběrových řízení v rámci malých projektů na saské straně, kde se jedná o hranici vcelku zanedbatelných částek. Constanze ale moc na saském ministerstvu financí neuspěla, pravidla jsou ještě komplikovanější. Hezky zavzpomínal předseda české části komise Václav Hofmann: “Když jsme začínali v euroregionu, záviděli jsme saským kolegům jejich jednoduché a rozumné předpisy“.

Jednání se tentokrát z důvodu nemoci nemohla zúčastnit jednatelka německé části euroregionu, Beate Ebenhöh, která odchází do důchodu. A právě na tomto jednání se s ní komise chtěla rozloučit. Tak jí posílá alespoň dárky z jejích oblíbeného českého zeleného skla a společnou fotografii.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.