19. Lokální řídící výbor zasedal 16.9.2020 v Mostě

19. Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge  schválil  na svém 19. zasedání všech 7 projektových žádostí z Fondu malých projektů v celkové výši dotace 85 617,05 EUR.
Všechny projekty byly projednány v odborných komisích a všechny byly doporučeny k hlasování bez připomínek.

Český  projekt byl schválen jako náhradní.  Žadatel projekt realizuje na vlastní riziko. Prostředky mohou být vyplaceny pouze do výše disponibilních úspor FMP (zpětný tok), s ohledem na pořadí náhradních projektů.

Jsme velice rádi, že jsme mohli projednat podané projektové žádosti osobně s členy výboru v rámci řádného zasedání.

Děkujeme tímto všem členům za jejich OSOBNÍ účast a konstruktivní jednání!

O akcích v rámci projektů Vás budeme rádi a průběžně informovat.

Příští jednání výboru se uskuteční 25.11.2020 ve Freibergu. Podávat žádosti můžete do 14.10. 2020

Tabulka schválených projektů ke stažení zde: Schválené projekty LŘV 16.09.2020_Euroregion KrušnohoříErzebirge

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.