19. Lokální řídící výbor zasedal 16.9.2020 v Mostě

19. Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge  schválil  na svém 19. zasedání všech 7 projektových žádostí z Fondu malých projektů v celkové výši dotace 85 617,05 EUR.
Všechny projekty byly projednány v odborných komisích a všechny byly doporučeny k hlasování bez připomínek.

Český  projekt byl schválen jako náhradní.  Žadatel projekt realizuje na vlastní riziko. Prostředky mohou být vyplaceny pouze do výše disponibilních úspor FMP (zpětný tok), s ohledem na pořadí náhradních projektů.

Jsme velice rádi, že jsme mohli projednat podané projektové žádosti osobně s členy výboru v rámci řádného zasedání.

Děkujeme tímto všem členům za jejich OSOBNÍ účast a konstruktivní jednání!

O akcích v rámci projektů Vás budeme rádi a průběžně informovat.

Příští jednání výboru se uskuteční 25.11.2020 ve Freibergu. Podávat žádosti můžete do 14.10. 2020

Tabulka schválených projektů ke stažení zde: Schválené projekty LŘV 16.09.2020_Euroregion KrušnohoříErzebirge

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.