Společnost BES s.r.o. členská firma euroregionu

Mirek Kurucz na odchodu?

Jedna z prvních členských firem Euroregionu Krušnohoří, společnost BES, https://www.bes-chomutov.cz/o-firme/ byla založena v r. 1992 jako obchodní firma. V r. 1994 se stala logistickou firmou a začala se specializovat na přepravu sypkých hmot a představuje dodnes vzor vynikající hospodářské přeshraniční spolupráce. V současné době má firma vozový park s celkem 25 soupravami, které splňují nejpřísnější evropské normy. Používá tahače MAN, DAF a návěsové cisterny Feldbinder. Vozový park řídí kvalifikovaní dispečeři, kteří zajišťují rychlý servis s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.
V roce 1996, kdy byl dočasně uzavřen hraniční přechod v Hoře Sv. Šebestiána a znesnadněna přeshraniční doprava, Euroregion Krušnohoří a společnost BES společně usilovaly o náhradní řešení; navrhováno bylo provizorní otevření zamýšleného přechodu Mníšek/Deutscheinsiedel, které ale německá obec nepovolila. Došlo tehdy ale alespoň k předčasnému otevření přechodu v Hoře Sv. Kateřiny. Oba partneři se společně zasloužili o zvýšení průchodnosti hranic, o rychlejší celní odbavování a zjednodušení regionální dopravy. Společné úsilí vyústilo do vstupu společnosti BES do Euroregionu Krušnohoří a její majitel a jednatel Miroslav Kurucz byl zvolen do dopravní komise a zodpovědně se také zapojil do hodnocených projektů přeshraniční spolupráce.
Dopravní komise vznikla hned na počátku činnosti euroregionu v roce 1995 a dlouho ji vedl starosta Nové Vsi Antonín Blažek, nyní ji vede starosta Dubí Ing. Pípal. Prvními úkoly komise bylo již zmíněné zvýšení průchodnosti hranic a regionální doprava, ale nejvíce zapotřebí byly na počátku nové hraniční přechody. Celých 11 let vedla komise boj o otevření přechodu na Mníšku. Nedoceněna je zásluha této komise při výstavbě obchvatu Marienbergu a Chomutova s výstavbou silnice Křímov – Hora Sv. Šebestiána. Komise společně nedopustila zdržení ani odklad a neustala v tlaku na vlády obou států.
Celou dobu komise podporovala myšlenku propojení železnice Moldava-Rehefeld. Nechala zpracovat několik studií, přispěla k vypracování obsáhlejších marketinkových studií a podpořila studii proveditelnosti.
O splnění úkolů se zasloužil i Miroslav Kurucz, který se bohužel ze zdravotních důvodů rozhodl práci v komisi omezit. A co by úspěšná členská firma Euroregionu Krušnohoří BES ke svému dalšímu rozvoji potřebovala? Mirek má jasno – potřebuje dispečery se znalostí němčiny.
Na obr. Miroslav Kurucz, jednatelka Euroregionu Krušnohoří Ing. Petra Konečná a bývalý jednatel Euroregionu Krušnohoří a autor článku Mgr. František Bína
Na obrázku může být: 3 people, table a indoor
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.