Společnost BES s.r.o. členská firma euroregionu

Mirek Kurucz na odchodu?

Jedna z prvních členských firem Euroregionu Krušnohoří, společnost BES, https://www.bes-chomutov.cz/o-firme/ byla založena v r. 1992 jako obchodní firma. V r. 1994 se stala logistickou firmou a začala se specializovat na přepravu sypkých hmot a představuje dodnes vzor vynikající hospodářské přeshraniční spolupráce. V současné době má firma vozový park s celkem 25 soupravami, které splňují nejpřísnější evropské normy. Používá tahače MAN, DAF a návěsové cisterny Feldbinder. Vozový park řídí kvalifikovaní dispečeři, kteří zajišťují rychlý servis s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.
V roce 1996, kdy byl dočasně uzavřen hraniční přechod v Hoře Sv. Šebestiána a znesnadněna přeshraniční doprava, Euroregion Krušnohoří a společnost BES společně usilovaly o náhradní řešení; navrhováno bylo provizorní otevření zamýšleného přechodu Mníšek/Deutscheinsiedel, které ale německá obec nepovolila. Došlo tehdy ale alespoň k předčasnému otevření přechodu v Hoře Sv. Kateřiny. Oba partneři se společně zasloužili o zvýšení průchodnosti hranic, o rychlejší celní odbavování a zjednodušení regionální dopravy. Společné úsilí vyústilo do vstupu společnosti BES do Euroregionu Krušnohoří a její majitel a jednatel Miroslav Kurucz byl zvolen do dopravní komise a zodpovědně se také zapojil do hodnocených projektů přeshraniční spolupráce.
Dopravní komise vznikla hned na počátku činnosti euroregionu v roce 1995 a dlouho ji vedl starosta Nové Vsi Antonín Blažek, nyní ji vede starosta Dubí Ing. Pípal. Prvními úkoly komise bylo již zmíněné zvýšení průchodnosti hranic a regionální doprava, ale nejvíce zapotřebí byly na počátku nové hraniční přechody. Celých 11 let vedla komise boj o otevření přechodu na Mníšku. Nedoceněna je zásluha této komise při výstavbě obchvatu Marienbergu a Chomutova s výstavbou silnice Křímov – Hora Sv. Šebestiána. Komise společně nedopustila zdržení ani odklad a neustala v tlaku na vlády obou států.
Celou dobu komise podporovala myšlenku propojení železnice Moldava-Rehefeld. Nechala zpracovat několik studií, přispěla k vypracování obsáhlejších marketinkových studií a podpořila studii proveditelnosti.
O splnění úkolů se zasloužil i Miroslav Kurucz, který se bohužel ze zdravotních důvodů rozhodl práci v komisi omezit. A co by úspěšná členská firma Euroregionu Krušnohoří BES ke svému dalšímu rozvoji potřebovala? Mirek má jasno – potřebuje dispečery se znalostí němčiny.
Na obr. Miroslav Kurucz, jednatelka Euroregionu Krušnohoří Ing. Petra Konečná a bývalý jednatel Euroregionu Krušnohoří a autor článku Mgr. František Bína
Na obrázku může být: 3 people, table a indoor
Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.