Komise krizového managementu zasedala ve společném centru Vejprty/Bärenstein

Lepší místo pro zasedání česko-německé  komise pro krizový management dne 8.9.2020 jsme si nemohli vybrat. Starostka města Vejprt Jitka Gavdunová a starosta obce Bärenstein Silvio Wagner nás pozvali do společného centra na souměstí obou měst, které bylo vybudováno v rámci společného projektu z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Česká republika.
Vejprty leží v nadmořské výšce od 748 do 846 metrů a s německou obcí Bärenstein opticky tvoří jeden celek rozdělený pouze hraničním potokem Polava.
Pro zajímavost, obec Bärenstein má stejné jméno jako hora Bärenstein (nadmořská výška 898 m n.m.)
Na programu jsme měli následující body:
  • Informace z jednání o budoucím přeshraničním poplachovém a výjezdním řádu Vejprty/Bärenstein
  • Aktuální informace z redakční skupiny pro přípravu Programu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
  • Tradiční česko-německá hasičská soutěž 2021

Předseda české části komise Ing. Jiří Hlinka zakončil konstruktivní jednání poděkováním za aktivní účast všem členům komise. V jednání na německé straně budeme pokračovat dne 20.11.2020. I my děkujeme za aktivní přístup všech členů komise, městu Vejprty a obci Bärenstein.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.