Komise krizového managementu zasedala ve společném centru Vejprty/Bärenstein

Lepší místo pro zasedání česko-německé  komise pro krizový management dne 8.9.2020 jsme si nemohli vybrat. Starostka města Vejprt Jitka Gavdunová a starosta obce Bärenstein Silvio Wagner nás pozvali do společného centra na souměstí obou měst, které bylo vybudováno v rámci společného projektu z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Česká republika.
Vejprty leží v nadmořské výšce od 748 do 846 metrů a s německou obcí Bärenstein opticky tvoří jeden celek rozdělený pouze hraničním potokem Polava.
Pro zajímavost, obec Bärenstein má stejné jméno jako hora Bärenstein (nadmořská výška 898 m n.m.)
Na programu jsme měli následující body:
  • Informace z jednání o budoucím přeshraničním poplachovém a výjezdním řádu Vejprty/Bärenstein
  • Aktuální informace z redakční skupiny pro přípravu Programu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
  • Tradiční česko-německá hasičská soutěž 2021

Předseda české části komise Ing. Jiří Hlinka zakončil konstruktivní jednání poděkováním za aktivní účast všem členům komise. V jednání na německé straně budeme pokračovat dne 20.11.2020. I my děkujeme za aktivní přístup všech členů komise, městu Vejprty a obci Bärenstein.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.