Komise krizového managementu zasedala ve společném centru Vejprty/Bärenstein

Lepší místo pro zasedání česko-německé  komise pro krizový management dne 8.9.2020 jsme si nemohli vybrat. Starostka města Vejprt Jitka Gavdunová a starosta obce Bärenstein Silvio Wagner nás pozvali do společného centra na souměstí obou měst, které bylo vybudováno v rámci společného projektu z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Česká republika.
Vejprty leží v nadmořské výšce od 748 do 846 metrů a s německou obcí Bärenstein opticky tvoří jeden celek rozdělený pouze hraničním potokem Polava.
Pro zajímavost, obec Bärenstein má stejné jméno jako hora Bärenstein (nadmořská výška 898 m n.m.)
Na programu jsme měli následující body:
  • Informace z jednání o budoucím přeshraničním poplachovém a výjezdním řádu Vejprty/Bärenstein
  • Aktuální informace z redakční skupiny pro přípravu Programu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
  • Tradiční česko-německá hasičská soutěž 2021

Předseda české části komise Ing. Jiří Hlinka zakončil konstruktivní jednání poděkováním za aktivní účast všem členům komise. V jednání na německé straně budeme pokračovat dne 20.11.2020. I my děkujeme za aktivní přístup všech členů komise, městu Vejprty a obci Bärenstein.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.