Muzejní komise se sešla v Krušnohorském muzeu v Annabergu

Zasedání odborných přeshraničních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračují.

7.9.2020 jednala muzejní komise v Krušnohorském muzeu v Annabergu a měla na programu tyto body:

  • Hodnocení projektové žádosti 0803.00-SN Tajemné Krušnohoří – domnělá realita
Projektovým záměrem je tentokrát představit uměleckou tvorbu českých umělců z Krušných hor. V případě schválení projektu bude výstava zahájena dne 23.4.2021 v bývalé dřevařské továrně Böttcherfabrik v Pobershau. Jedná se o navazující projekt, umělci ze Saska vystavovali svá díla v rámci projektu Výstava saských umělců Euroregionu Krušnohoří v Mostě „Hraniční cesta“ již v roce 2016 v Galerii výtvarného umění v Mostě, ve výstavním sále gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Projekt byl komisí jednomyslně doporučen.
  • Podmínky provozu muzeí v době pandemie COVID 19 – přeshraniční výměna informací
Koronavirové období má svůj dopad i na muzejnictví. Muzea se řídí režimem opatřeních, vydaných příslušným státem. Kromě hygienických nároků a povinností nošení roušek nad 100 osob, bylo např. nutné se online objednávat na prohlídky. Negativním dopadem bylo také zrušení plánovaných akcí s vysokou návštěvností. V době karantény ale muzea zprostředkovávala virtuální prohlídky výstav a expozicí, které naše obě strany euroregionu sdílely na Facebooku.
Co ale v současnosti nejvíce chybí, jsou hromadné autobusové zájezdy a školní skupiny, které zejména na podzim zaplňovaly muzea na obou stranách hranice.
  • Muzejní záměry ve společném Krušnohoří/Erzgebirge
Členové komise se po představení jednotlivých projektů a výstav svých organizací shodli na tom, že výzvou pro rok 2021 by mohla být společná digitální prezentace.
Příští jednání komise je plánováno dne 23.11.2020 v Oblastním muzeu v Mostě, kde budeme mít možnost si prohlédnout díla, která nebyla vidět desítky let a to v rámci projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Tento projekt začal realizovat Ústecký kraj. Projektovými partnery jsou Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Hochschule für Bildende Kunst, Dresden
Více o projektu: https://www.muzeummost.cz/cz/umeni-pozdniho-stredoveku-v-hornicke-oblasti-krusnohori.
Předseda saské části komise a ředitel Krušnohorského muzea v Annabergu Wolfgang Blaschke členy komise provedl aktuální výstavou a na úplný závěr jsme s ním osobně sfárali do 500 let starého dolu „Im Gößner“, vyzbrojeni helmou a pláštěnkou . Úžasný zážitek. Původní důl „Im Gößner“ je světovým dědictvím! DOPORUČUJEME! Po dohodě je prohlídka v návštěvním dole možná v češtině.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.