Hospodářská komise v technologicky orientovaném startupovém a servisním středisku (GDZ) Annaberg

V závěru týdne dne 3.9. 2020 zasedala naše odborná přeshraniční komise. Hospodářskou komisi pozval na jednání její saský předseda Matthias Lißke do Technologieorientiertes Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ) Annaberg ww.wfe- erzgebirge.de/de/GDZ_Annaberg_1219.html
Situace v Annabergu se stabilizuje. Školy fungují v normálním režimu a plánované akce jako vánoční trhy, hornické průvody a sportovní utkání se nezrušily.
Podrobně jsme projednali navržená témata:
COVID 19 – vliv na realizaci stávajících projektů a přeshraniční výměna informací v souvislosti s opatřeními proti pandemii
Podpora podnikání a světové dědictví
Hodnocení projektové žádosti
0797-SN-17.08.2020 Česko-německé krušnohorské tratě
Aktuální informace z redakční skupiny pro přípravu Programu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
Projektová žádost 0797-SN-17.08.2020 Česko-německé krušnohorské tratě, byla doporučena ke schválení i touto komisí, neboť rozšíření povědomí o trati č. 137 Chomutov – Vejprty a Moldavské dráze Most – Freiberg má i hospodářský a turistický potenciál.
V diskuzi se členové shodli na tom, že opatření proti COVID – 19 ovlivnila nejen pracovní, ale i každodenní život členů komise. V přeshraničních projektech bylo třeba přijmout a nahlásit mnoho organizačních změn. A výměna informací v době uzavření
schengenského prostoru fungovala dobře.
Přehled aktuálně realizovaných projektů, které byly komisi představeny:
Projekt “ Štěstí na světovém dědictví “
Dovolená v Montanregionu Krušné hory / Krušnohoří
Světové dědictví kampaně s Cheshire
Experience Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří virtuálně
CSRNETERZ 2.0
Uvítací centrum Krušnohoří
Chytré kompozity Krušné hory
Chytrá kolejnice-kampus
RECOmine
LABORA
Laboraczech
Důležité je, že chceme spolupracovat a podporovat i nadále projekty a přeshraniční iniciativy v celém euroregionu. Jaké ale konkrétní dopady krize bude mít, můžeme vyhodnotit na konci roku 2020…
My se těšíme na další jednání hospodářské komise, které se uskuteční 12.11.2020, tentokrát na české straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.