Hospodářská komise v technologicky orientovaném startupovém a servisním středisku (GDZ) Annaberg

V závěru týdne dne 3.9. 2020 zasedala naše odborná přeshraniční komise. Hospodářskou komisi pozval na jednání její saský předseda Matthias Lißke do Technologieorientiertes Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ) Annaberg ww.wfe- erzgebirge.de/de/GDZ_Annaberg_1219.html
Situace v Annabergu se stabilizuje. Školy fungují v normálním režimu a plánované akce jako vánoční trhy, hornické průvody a sportovní utkání se nezrušily.
Podrobně jsme projednali navržená témata:
COVID 19 – vliv na realizaci stávajících projektů a přeshraniční výměna informací v souvislosti s opatřeními proti pandemii
Podpora podnikání a světové dědictví
Hodnocení projektové žádosti
0797-SN-17.08.2020 Česko-německé krušnohorské tratě
Aktuální informace z redakční skupiny pro přípravu Programu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
Projektová žádost 0797-SN-17.08.2020 Česko-německé krušnohorské tratě, byla doporučena ke schválení i touto komisí, neboť rozšíření povědomí o trati č. 137 Chomutov – Vejprty a Moldavské dráze Most – Freiberg má i hospodářský a turistický potenciál.
V diskuzi se členové shodli na tom, že opatření proti COVID – 19 ovlivnila nejen pracovní, ale i každodenní život členů komise. V přeshraničních projektech bylo třeba přijmout a nahlásit mnoho organizačních změn. A výměna informací v době uzavření
schengenského prostoru fungovala dobře.
Přehled aktuálně realizovaných projektů, které byly komisi představeny:
Projekt “ Štěstí na světovém dědictví “
Dovolená v Montanregionu Krušné hory / Krušnohoří
Světové dědictví kampaně s Cheshire
Experience Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří virtuálně
CSRNETERZ 2.0
Uvítací centrum Krušnohoří
Chytré kompozity Krušné hory
Chytrá kolejnice-kampus
RECOmine
LABORA
Laboraczech
Důležité je, že chceme spolupracovat a podporovat i nadále projekty a přeshraniční iniciativy v celém euroregionu. Jaké ale konkrétní dopady krize bude mít, můžeme vyhodnotit na konci roku 2020…
My se těšíme na další jednání hospodářské komise, které se uskuteční 12.11.2020, tentokrát na české straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.