28.07.2022 EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG ČR-SASKO

Dne 28. července 2022 schválila Evropská komise Program spolupráce Interreg Česká republika – Sasko 2021–2027. Toto rozhodnutí tvoří základ pro pokračující podporu přeshraniční spolupráce mezi oběma zeměmi. Tiskovou zprávu naleznete https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/pressemeldungen/22-07-29_Tiskov_zprva_CZ.pdf

Do spuštění Programu, které se předpokládá v lednu 2023, je třeba ještě doladit předpoklady pro poskytnutí dotace, kritéria výběru projektů, postup administrace i způsob práce s veřejností.

Zájemci a potenciální žadatelé mohou konzultovat své projektové záměry se Společným sekretariátem.

Binacionální Monitorovací výbor bude konstituován v říjnu 2022.

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.