JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Činnost odborných komisí zahájila po prázdninách jako první komise životního prostředí. Hlavním tématem komise byly požáry ve východním Německu.  Čestný host Prof. Dr. Michael Gunter Müller, vedoucí katedry fakulty věd životního prostředí na TU Dresden ve své odborné prezentaci představil členům komise, jakým způsobem lze les před požáry chránit,  jaké jsou nejčastější příčiny lesních požárů, jak s požáry bojovat a  jak zlepšit komunikaci v krizové situaci.
V druhé části jednání jsme členům komise představili aktuální aktivity společného projektu euroregionu Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027. Protože potřebujeme ke zpracování strategie a rozvoji znát odborné náměty a potřeby, byl v rámci projektu připraven dotazník, který předložíme komisi k vyplnění.
Komise své jednání zakončila tradičně v terénu. Odbornou exkurzi vedl pan Ingo Reinhold do lesů v Seiffenu, které spravuje Státní lesní podnik Sachsenforst. Příští jednání komise se uskuteční na české straně a jeho hlavním tématem bude změna klimatu a hospodaření s vodou.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.