JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Činnost odborných komisí zahájila po prázdninách jako první komise životního prostředí. Hlavním tématem komise byly požáry ve východním Německu.  Čestný host Prof. Dr. Michael Gunter Müller, vedoucí katedry fakulty věd životního prostředí na TU Dresden ve své odborné prezentaci představil členům komise, jakým způsobem lze les před požáry chránit,  jaké jsou nejčastější příčiny lesních požárů, jak s požáry bojovat a  jak zlepšit komunikaci v krizové situaci.
V druhé části jednání jsme členům komise představili aktuální aktivity společného projektu euroregionu Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027. Protože potřebujeme ke zpracování strategie a rozvoji znát odborné náměty a potřeby, byl v rámci projektu připraven dotazník, který předložíme komisi k vyplnění.
Komise své jednání zakončila tradičně v terénu. Odbornou exkurzi vedl pan Ingo Reinhold do lesů v Seiffenu, které spravuje Státní lesní podnik Sachsenforst. Příští jednání komise se uskuteční na české straně a jeho hlavním tématem bude změna klimatu a hospodaření s vodou.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.