JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Činnost odborných komisí zahájila po prázdninách jako první komise životního prostředí. Hlavním tématem komise byly požáry ve východním Německu.  Čestný host Prof. Dr. Michael Gunter Müller, vedoucí katedry fakulty věd životního prostředí na TU Dresden ve své odborné prezentaci představil členům komise, jakým způsobem lze les před požáry chránit,  jaké jsou nejčastější příčiny lesních požárů, jak s požáry bojovat a  jak zlepšit komunikaci v krizové situaci.
V druhé části jednání jsme členům komise představili aktuální aktivity společného projektu euroregionu Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027. Protože potřebujeme ke zpracování strategie a rozvoji znát odborné náměty a potřeby, byl v rámci projektu připraven dotazník, který předložíme komisi k vyplnění.
Komise své jednání zakončila tradičně v terénu. Odbornou exkurzi vedl pan Ingo Reinhold do lesů v Seiffenu, které spravuje Státní lesní podnik Sachsenforst. Příští jednání komise se uskuteční na české straně a jeho hlavním tématem bude změna klimatu a hospodaření s vodou.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.