KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY NAVŠTÍVILA KADAŇSKÝ KLÁŠTER

V refektáři františkánského kláštera se sešla dne 12.9. komise pro muzea a kulturní památky https://www.klaster-kadan.cz/. Kromě aktuálních informací ke spuštění programu přeshraniční spolupráce Interreg VI v lednu roku 2023 jsme komisi informovali o realizaci projektu Strategické přípravy, na které pracujeme společně s Euroregion Erzgebirge a Asistenčním centrem v Mostě. Členové komise se poté zabývali společnými tématy z oblasti muzejnictví. Zejména společná péče a propagace kulturních památek, vliv energetické krize a pandemie na chod a návštěvnost muzeí a práce s veřejností. Závěr jednání patřil tradičně odborné exkurzi. Tentokrát členy komise provedl klášterem jeho správce Petr Liebsher.  Obdivovat tak mohli kromě jiného 400 let staré vzácné malby, které se tu našly, mobiliář nebo varhany z 18. století.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.