KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY NAVŠTÍVILA KADAŇSKÝ KLÁŠTER

V refektáři františkánského kláštera se sešla dne 12.9. komise pro muzea a kulturní památky https://www.klaster-kadan.cz/. Kromě aktuálních informací ke spuštění programu přeshraniční spolupráce Interreg VI v lednu roku 2023 jsme komisi informovali o realizaci projektu Strategické přípravy, na které pracujeme společně s Euroregion Erzgebirge a Asistenčním centrem v Mostě. Členové komise se poté zabývali společnými tématy z oblasti muzejnictví. Zejména společná péče a propagace kulturních památek, vliv energetické krize a pandemie na chod a návštěvnost muzeí a práce s veřejností. Závěr jednání patřil tradičně odborné exkurzi. Tentokrát členy komise provedl klášterem jeho správce Petr Liebsher.  Obdivovat tak mohli kromě jiného 400 let staré vzácné malby, které se tu našly, mobiliář nebo varhany z 18. století.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.