DOPRAVNÍ KOMISE ZASEDALA V TEREZINÝCH LÁZNÍCH V DUBÍ

Na pozvání předsedy česká části dopravní komise Ing. Petra Pípala se sešli její členové dne 14.9.2022 v Dubí. Místem jednání byly Tereziny Lázně. Po přivítání a kontrole protokolu jsme komisi informovali o harmonogramu spuštění dotační programu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou v letech 2021-2027. Aktuální informace jsou dostupné na https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp. Seznámili jsme komisi s projektem euroregionu Strategické přípravy pro nové dotační období 2021+, zaměřené na Fond malých projektů a zpracování společné Strategie. Ing. Petr Fišer podal komisi aktuální informace k znovupropojení Moldavské dráhy a pozval členy komise na závěrečnou konferenci, kde by měla být představena saská studie proveditelnosti. V druhé části jednání členové komise diskutovali o aktuálních projektových záměrech, především o snaze propojit informování o stavebních opatřeních nebo uzavírek silnic mezi saskou a českou stranu. Saské straně byl předán zástupkyní Ústeckého kraje odkaz na aktuálně platné výluky a mimořádnosti: https://www.kr-ustecky.cz/aktualne-platne-vyluky-a-mimoradnosti/ds-98822. Naopak aktuální platné výluky najdete na saské straně pod tímto odkazem  https://www.baustellen.sachsen.de/.Předseda komise Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí v závěru jednání navrhl předat po 15 letech v této funkci post Ing. Vojtěchovi Brzoňovi, tajemníkovi komise dopravní města Mostu. Děkujeme za jeho práci v komisi, náměty, iniciativu a podporu a věříme, že se s panem Pípalem budeme i v budoucnu potkávat nejen ve společných česko-saských projektech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.