DOPRAVNÍ KOMISE ZASEDALA V TEREZINÝCH LÁZNÍCH V DUBÍ

Na pozvání předsedy česká části dopravní komise Ing. Petra Pípala se sešli její členové dne 14.9.2022 v Dubí. Místem jednání byly Tereziny Lázně. Po přivítání a kontrole protokolu jsme komisi informovali o harmonogramu spuštění dotační programu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou v letech 2021-2027. Aktuální informace jsou dostupné na https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp. Seznámili jsme komisi s projektem euroregionu Strategické přípravy pro nové dotační období 2021+, zaměřené na Fond malých projektů a zpracování společné Strategie. Ing. Petr Fišer podal komisi aktuální informace k znovupropojení Moldavské dráhy a pozval členy komise na závěrečnou konferenci, kde by měla být představena saská studie proveditelnosti. V druhé části jednání členové komise diskutovali o aktuálních projektových záměrech, především o snaze propojit informování o stavebních opatřeních nebo uzavírek silnic mezi saskou a českou stranu. Saské straně byl předán zástupkyní Ústeckého kraje odkaz na aktuálně platné výluky a mimořádnosti: https://www.kr-ustecky.cz/aktualne-platne-vyluky-a-mimoradnosti/ds-98822. Naopak aktuální platné výluky najdete na saské straně pod tímto odkazem  https://www.baustellen.sachsen.de/.Předseda komise Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí v závěru jednání navrhl předat po 15 letech v této funkci post Ing. Vojtěchovi Brzoňovi, tajemníkovi komise dopravní města Mostu. Děkujeme za jeho práci v komisi, náměty, iniciativu a podporu a věříme, že se s panem Pípalem budeme i v budoucnu potkávat nejen ve společných česko-saských projektech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.