DOPRAVNÍ KOMISE ZASEDALA V TEREZINÝCH LÁZNÍCH V DUBÍ

Na pozvání předsedy česká části dopravní komise Ing. Petra Pípala se sešli její členové dne 14.9.2022 v Dubí. Místem jednání byly Tereziny Lázně. Po přivítání a kontrole protokolu jsme komisi informovali o harmonogramu spuštění dotační programu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou v letech 2021-2027. Aktuální informace jsou dostupné na https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp. Seznámili jsme komisi s projektem euroregionu Strategické přípravy pro nové dotační období 2021+, zaměřené na Fond malých projektů a zpracování společné Strategie. Ing. Petr Fišer podal komisi aktuální informace k znovupropojení Moldavské dráhy a pozval členy komise na závěrečnou konferenci, kde by měla být představena saská studie proveditelnosti. V druhé části jednání členové komise diskutovali o aktuálních projektových záměrech, především o snaze propojit informování o stavebních opatřeních nebo uzavírek silnic mezi saskou a českou stranu. Saské straně byl předán zástupkyní Ústeckého kraje odkaz na aktuálně platné výluky a mimořádnosti: https://www.kr-ustecky.cz/aktualne-platne-vyluky-a-mimoradnosti/ds-98822. Naopak aktuální platné výluky najdete na saské straně pod tímto odkazem  https://www.baustellen.sachsen.de/.Předseda komise Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí v závěru jednání navrhl předat po 15 letech v této funkci post Ing. Vojtěchovi Brzoňovi, tajemníkovi komise dopravní města Mostu. Děkujeme za jeho práci v komisi, náměty, iniciativu a podporu a věříme, že se s panem Pípalem budeme i v budoucnu potkávat nejen ve společných česko-saských projektech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.