KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU V BÖTTCHERFABRIK V POBERSHAU

Výstavní centrum Böttcherfabrik v Pobershau jako místo jednání komise dne 22.9. 2022 nebylo vybráno náhodně. Koná se zde totiž výstava českých výtvarných umělců s názvem Tajemství krušných hor – domnělá realita. Tento projekt, který je realizován z FMP prostřednictvím programu Interreg VA/2014-2020 navazuje na projekt saských umělců, kteří se představili v Oblastní galerii v Mostě. Celkem 14 umělců má tak možnost prezentovat svou tvorbu saskému publiku. Výstava potrvá do 31.10.2022.
https://www.marienberg.de/kultur-tourismus/museen-und-schaubergwerke/ausstellungen-boettcherfabrik/
Před samotným jednáním se tak komise seznámila s díly českých umělců a poté pokračovala v projednání jednotlivých bodů dle navrženého programu. Aktuální informace k Programu Interreg Česká republika – Sasko 2021–2027 podal společný sekretariát.
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp , spolu s představením projektu společné Strategické přípravy 2021+. Plánovány jsou dva workshopy dne 21.11. v Mostě a 29.11. ve Freibergu, kde bude představen nový program a zpracovaná strategie.
CENA Euroregionu/Erzgebirge za rok 2022 byla dalším programem jednání. Komise jednomyslně doporučila odložit předání CENY na rok 2023 z důvodu pandemie COVID – 19 a s tím spjaté omezení přeshraniční činnosti. Tento návrh bude předložen příslušné radě a představenstvu.
V závěru jednání komise uvítala společné kulturní projektové záměry, které budou připravovány do projektů k předložení monitorovacímu výboru v roce 2023. S potěším oznamujeme, že tradiční Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří se uskuteční příští rok ve Freibergu v Kostele sv. Petra.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.