KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU V BÖTTCHERFABRIK V POBERSHAU

Výstavní centrum Böttcherfabrik v Pobershau jako místo jednání komise dne 22.9. 2022 nebylo vybráno náhodně. Koná se zde totiž výstava českých výtvarných umělců s názvem Tajemství krušných hor – domnělá realita. Tento projekt, který je realizován z FMP prostřednictvím programu Interreg VA/2014-2020 navazuje na projekt saských umělců, kteří se představili v Oblastní galerii v Mostě. Celkem 14 umělců má tak možnost prezentovat svou tvorbu saskému publiku. Výstava potrvá do 31.10.2022.
https://www.marienberg.de/kultur-tourismus/museen-und-schaubergwerke/ausstellungen-boettcherfabrik/
Před samotným jednáním se tak komise seznámila s díly českých umělců a poté pokračovala v projednání jednotlivých bodů dle navrženého programu. Aktuální informace k Programu Interreg Česká republika – Sasko 2021–2027 podal společný sekretariát.
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp , spolu s představením projektu společné Strategické přípravy 2021+. Plánovány jsou dva workshopy dne 21.11. v Mostě a 29.11. ve Freibergu, kde bude představen nový program a zpracovaná strategie.
CENA Euroregionu/Erzgebirge za rok 2022 byla dalším programem jednání. Komise jednomyslně doporučila odložit předání CENY na rok 2023 z důvodu pandemie COVID – 19 a s tím spjaté omezení přeshraniční činnosti. Tento návrh bude předložen příslušné radě a představenstvu.
V závěru jednání komise uvítala společné kulturní projektové záměry, které budou připravovány do projektů k předložení monitorovacímu výboru v roce 2023. S potěším oznamujeme, že tradiční Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří se uskuteční příští rok ve Freibergu v Kostele sv. Petra.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.