Interreg Česko – Sasko 2021–2027 se blíží!

Program Interreg Česko – Sasko 2021–2027 podporuje hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí prostřednictvím projektů česko-saské spolupráce. Pro programové období 2021–2027 je na financování projektů k dispozici celkem 142,3 milionů eur.

Programový dokument

Image

Dne 26. července 2022 schválila Evropská komise program Interreg Česko – Sasko 2021–2027.

Chcete se dozvědět, co přesně je způsobilé pro financování? Konkrétní informace týkající se způsobilosti a rámcových podmínek najdete již brzy ve směrnici nového programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 . Takzvaný Společný realizační dokument by měl být zveřejněn v saském úředním věstníku v prosinci 2022.

Konzultace

Image

Novinkou v Interregu Česko – Sasko 2021–2027 jsou povinné konzultace. Kdo chce podat žádost o projekt, předloží nejprve Společnému sekretariátu „projektový záměr“. Všichni kooperační partneři pak absolvují konzultaci se Společným sekretariátem a příslušným krajským úřadem (Libereckého, Ústeckého, Karlovarského kraje) – samozřejmě dvojjazyčně. Teprve poté lze žádost podat. Výhody? Intenzivní výměna mezi žadateli a úřady hned na začátku plánování a ve výsledku kvalitní projekty. Další informace budou zveřejněny v listopadu 2022. Konzultace budou zahájeny 9. prosince 2022 (po zahajovací akci). Od tohoto data budou konzultace domlouvány individuálně a mohou probíhat online, hybridně nebo prezenčně. Těšíme se na setkání s Vámi!

Podávání žádostí

Image

Vaši projektovou žádost budete moci podat pravděpodobně od ledna 2023 – a to zcela online. A nezapomeňte: Od 9. prosince 2022 si naplánujte povinnou konzultaci!

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/cz/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.