RADA JEDNALA V TŘEBÍVLICÍCH

Zasedání rady se konalo 30.9. 2022 v Třebívlicích.  Členy rady přivítal osobně starosta obce Mgr. Tomáš Rulf a v krátkosti pohovořil o aktuálním dění v obci. Poté se radní zabývali jednotlivými body schváleného programu.

  • Vzali na vědomí zprávu o činnosti jednatelství za období srpen–září 2022.
  • Na návrh města Kadaně byl do komise životního prostřední jmenován Ing. Jiří Frajt, vedoucí odboru životního prostředí.
  • Na návrh předsedy dopravní komise Ing. Petra Pípala byl jmenován nový předseda komise Ing. Vojtěch Brzoň, tajemník komise dopravní města Mostu.
  • Rada doporučila schválit valné hromadě přistoupení Euroregionu Krušnohoří do zapsaného spolku Asociace euroregionů České republiky v pozici zakládajícího člena.
  • Na základě předloženého společného česko-německého stanoviska z kulturní komise, rada rozhodla o odložení udělení Ceny za přeshraniční spolupráci na rok 2023.
  • Rada vzala na vědomí informace o zahájení programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027 https://www.sn-cz2020.eu/cz/.

Příští jednání rady se koná 4.11. 2022 v Meziboří. Děkujeme radním za součinnost a obci Třebívlice za pozvání.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.