RADA JEDNALA V TŘEBÍVLICÍCH

Zasedání rady se konalo 30.9. 2022 v Třebívlicích.  Členy rady přivítal osobně starosta obce Mgr. Tomáš Rulf a v krátkosti pohovořil o aktuálním dění v obci. Poté se radní zabývali jednotlivými body schváleného programu.

  • Vzali na vědomí zprávu o činnosti jednatelství za období srpen–září 2022.
  • Na návrh města Kadaně byl do komise životního prostřední jmenován Ing. Jiří Frajt, vedoucí odboru životního prostředí.
  • Na návrh předsedy dopravní komise Ing. Petra Pípala byl jmenován nový předseda komise Ing. Vojtěch Brzoň, tajemník komise dopravní města Mostu.
  • Rada doporučila schválit valné hromadě přistoupení Euroregionu Krušnohoří do zapsaného spolku Asociace euroregionů České republiky v pozici zakládajícího člena.
  • Na základě předloženého společného česko-německého stanoviska z kulturní komise, rada rozhodla o odložení udělení Ceny za přeshraniční spolupráci na rok 2023.
  • Rada vzala na vědomí informace o zahájení programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027 https://www.sn-cz2020.eu/cz/.

Příští jednání rady se koná 4.11. 2022 v Meziboří. Děkujeme radním za součinnost a obci Třebívlice za pozvání.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.