JAK ÚSPĚŠNĚ BOJOVAT S DEZINFORMACEMI

V rámci  projektu s názvem Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost pořádá Euroregion Krušnohoří ve dnech 13-14.10.2022 workshop ve spolupráci s Technickou univerzitou v Chemnitz a  Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-UJEP. Projekt je podpořen z Přeshraničního programu spolupráce mezi ČR – Saskem 2014-2020.
V pátek 14.10. od 9:00 – 10:30 hod. bude probíhat na Magistrátě města Mostu DISKUZE s panem Ing. Michalem Klímou, zmocněncem Vlády ČR pro oblast médií a dezinformací. Diskuze se účastní čeští a němečtí studenti obou univerzit.
Euroregion Krušnohoří se tímto podílí na vytvoření vzdělávacího programu v oblasti posilování demokracie a mediální výchovy v česko-saském pohraničí.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.