JAK ÚSPĚŠNĚ BOJOVAT S DEZINFORMACEMI

V rámci  projektu s názvem Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost pořádá Euroregion Krušnohoří ve dnech 13-14.10.2022 workshop ve spolupráci s Technickou univerzitou v Chemnitz a  Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-UJEP. Projekt je podpořen z Přeshraničního programu spolupráce mezi ČR – Saskem 2014-2020.
V pátek 14.10. od 9:00 – 10:30 hod. bude probíhat na Magistrátě města Mostu DISKUZE s panem Ing. Michalem Klímou, zmocněncem Vlády ČR pro oblast médií a dezinformací. Diskuze se účastní čeští a němečtí studenti obou univerzit.
Euroregion Krušnohoří se tímto podílí na vytvoření vzdělávacího programu v oblasti posilování demokracie a mediální výchovy v česko-saském pohraničí.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.