VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT NA KONFERENCI O PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ POMOCI

Dne 8.10.2022 se v Bärensteinu konalo poslední společné cvičení Dobrovolných hasičů obcí Bärenstein a Vejprty v rámci projektu z Fondu malých projektů Neomezená pomoc. Předtím absolvovali společné cvičení hasiči z měst Johanngeorgenstadt a Potůčky a hasiči z Olbernhau a Brandova. Partneři projektu Okresní úřad Erzgebirgskreis a město Vejprty tímto prověřovali součinnost a souhru při zvládnutí požáru a záchraně osob. Zaměřili se především na způsoby alarmování a komunikace mezi operačními středisky obou zemí. Při společných cvičeních se hasiči osobně seznámili, došlo ke zlepšení týmové práce a vzájemného porozumění, což v krizových situacích umožní efektivnější a rychlejší komunikaci, která je zásadní při ochraně občanů obou zemí. Komise tak měla možnost vyslechnout si vyhodnocení výsledků v rámci závěrečné konference „Přeshraniční poskytování pomoci“ a následné návrhy na optimalizaci pracovních postupů, spolupráce a krizových mechanismů.
Příští zasedání komise se uskuteční v 1.čtvrteltí roku 2023 na české straně.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.