VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT NA KONFERENCI O PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ POMOCI

Dne 8.10.2022 se v Bärensteinu konalo poslední společné cvičení Dobrovolných hasičů obcí Bärenstein a Vejprty v rámci projektu z Fondu malých projektů Neomezená pomoc. Předtím absolvovali společné cvičení hasiči z měst Johanngeorgenstadt a Potůčky a hasiči z Olbernhau a Brandova. Partneři projektu Okresní úřad Erzgebirgskreis a město Vejprty tímto prověřovali součinnost a souhru při zvládnutí požáru a záchraně osob. Zaměřili se především na způsoby alarmování a komunikace mezi operačními středisky obou zemí. Při společných cvičeních se hasiči osobně seznámili, došlo ke zlepšení týmové práce a vzájemného porozumění, což v krizových situacích umožní efektivnější a rychlejší komunikaci, která je zásadní při ochraně občanů obou zemí. Komise tak měla možnost vyslechnout si vyhodnocení výsledků v rámci závěrečné konference „Přeshraniční poskytování pomoci“ a následné návrhy na optimalizaci pracovních postupů, spolupráce a krizových mechanismů.
Příští zasedání komise se uskuteční v 1.čtvrteltí roku 2023 na české straně.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.