STUDENTI Z ÚSTÍ A CHEMNITZ DEBATOVALI O TOM, JAK EFEKTIVNĚ BOJOVAT S DEZINFORMACEMI

Debata se konala na magistrátě města Most v rámci dvoudenního workshopu s názvem „Oddělme fakta od dezinformací o EU“. Debata byla otevřená široké veřejnosti, a kromě studentů obou univerzit se jí také účastnili studentky a studenti Z Ekonomického lycea v Mostě. Vedle hlavní diskuze spolu účastnice a účastníci workshopu diskutovali v pracovních skupinách a vytvářeli materiály pro efektivní výuku dezinformací a jejich vlivu na základních školách. V rámci doprovodného programu navštívili i Podkrušnohorské technické muzeum, Kostel Nanebevzetí Panny Marie Most a Jezero Most. Workshop se konal v rámci česko-saského projektu „Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost“ DEMODES , který krom UJEP v Ústí nad Labem a TU Chemnitz realizuje také ještě Euroregion Krušnohoří – česká část  a Kompetenční centrum Aue.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 a jeho cílem je posilovat občanské vzdělávání v česko-saském pohraničí.

Tisková zpráva: http://ff.ujep.cz/28-stalo-se/11085-studenti-z-usti-a-chemnitz-debatovali-o-tom-jak-efektivne-bojovat-s-dezinformacemi?fbclid=IwAR0bbMxhC6Ad87TqMJz4abmAWAv2bSvcnPtCMkYc5i66d3PR0jh7uDSQTBs

Foto: Euroregion Krušnohoří, Mgr. Alena Sedláčková

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.