DOTAZNÍK KE STRATEGII EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Abychom zefektivnili naší činnost a rozvíjeli přeshraniční spolupráci ve společném příhraničí,  připravuje se celková Strategie rozvoje Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Rádi bychom znali Vaše odborné náměty, potřeby a požadavky, na jejichž základě bude strategie zpracována, a na které bude strategie zaměřena.

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku za účelem zpracování „Strategie Euroregionu Krušnohoří na nové programové období Interreg VI 2021-2027“ nejpozději do 28.10.2022. Tento projekt je realizován z Fondu malých projektů a podílí se na něm česká a německá strana euroregionu. Strategie bude představena na workshopu pro nové programové období  dne 21.11. v Mostě a 29.11. 2022 ve Freibergu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3UAiYmXBRwMnLEGNeKOPGE6vOCgUjZYpwPKikbEoLLtWBjA/viewform?usp=sf_link   

Děkujeme za součinnost!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.