DOTAZNÍK KE STRATEGII EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Abychom zefektivnili naší činnost a rozvíjeli přeshraniční spolupráci ve společném příhraničí,  připravuje se celková Strategie rozvoje Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Rádi bychom znali Vaše odborné náměty, potřeby a požadavky, na jejichž základě bude strategie zpracována, a na které bude strategie zaměřena.

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku za účelem zpracování „Strategie Euroregionu Krušnohoří na nové programové období Interreg VI 2021-2027“ nejpozději do 28.10.2022. Tento projekt je realizován z Fondu malých projektů a podílí se na něm česká a německá strana euroregionu. Strategie bude představena na workshopu pro nové programové období  dne 21.11. v Mostě a 29.11. 2022 ve Freibergu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3UAiYmXBRwMnLEGNeKOPGE6vOCgUjZYpwPKikbEoLLtWBjA/viewform?usp=sf_link   

Děkujeme za součinnost!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.