28. Zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Dne 29.6.2021 se v Praze na půdě Ministerstva zahraničních věcí konalo 28. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. Delegaci vedli Jiří Šitler, ředitel Odboru státu střední Evropy MZV ČR a Stephan Merkle, vedoucí Referátu mezinárodních vztahů Saské státní kanceláře. Hostem zasedání byli generální konzulka ČR Markéta Meissnerova z Generální konzulát ČR v Drážďanech / Tschechisches Generalkonsulat Dresden a vyslanec SRN v ČR a Hans-Petr Hinrichsen.
Obě naše části euroregionu Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge e.V. byly zastoupeny v pracovní podskupině Územního plánování, spolupráce euroregionů a krajů, kde jsme projednávali výsledky spolupráce za uplynulé období a témata pro příští rok.
pokračování spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2021-2027.
pokračování realizace Fondu malých projektů a optimalizace administrativní zátěže
úspěšná realizace Interreg VB projektů Corcap a „RegiaMobil“
prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem
pokračování spolupráce v oblasti územního plánování v rámci pracovní skupiny Územní rozvoj a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“
Naši skupinu vedl Mgr. Stanislav Rataj z Ministerstvo pro místní rozvoj a Janka Beltschewa z Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung.

V závěrečném plenárním zasedání představily pracovní skupiny prezentaci výsledků z oblasti vzdělávání, vědy, kultury, spravedlivosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, dopravy, životního prostředí, zemědělství a lesního hospodářství, vnitra, turistiky a hospodářství. Než se uskuteční nadcházející 29. zasedání v roce 2022 na území a na pozvání Svobodného státu Sasku, budeme se zabývat aktualizací Pracovního programu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.