28. Zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Dne 29.6.2021 se v Praze na půdě Ministerstva zahraničních věcí konalo 28. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. Delegaci vedli Jiří Šitler, ředitel Odboru státu střední Evropy MZV ČR a Stephan Merkle, vedoucí Referátu mezinárodních vztahů Saské státní kanceláře. Hostem zasedání byli generální konzulka ČR Markéta Meissnerova z Generální konzulát ČR v Drážďanech / Tschechisches Generalkonsulat Dresden a vyslanec SRN v ČR a Hans-Petr Hinrichsen.
Obě naše části euroregionu Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge e.V. byly zastoupeny v pracovní podskupině Územního plánování, spolupráce euroregionů a krajů, kde jsme projednávali výsledky spolupráce za uplynulé období a témata pro příští rok.
pokračování spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2021-2027.
pokračování realizace Fondu malých projektů a optimalizace administrativní zátěže
úspěšná realizace Interreg VB projektů Corcap a „RegiaMobil“
prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem
pokračování spolupráce v oblasti územního plánování v rámci pracovní skupiny Územní rozvoj a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“
Naši skupinu vedl Mgr. Stanislav Rataj z Ministerstvo pro místní rozvoj a Janka Beltschewa z Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung.

V závěrečném plenárním zasedání představily pracovní skupiny prezentaci výsledků z oblasti vzdělávání, vědy, kultury, spravedlivosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, dopravy, životního prostředí, zemědělství a lesního hospodářství, vnitra, turistiky a hospodářství. Než se uskuteční nadcházející 29. zasedání v roce 2022 na území a na pozvání Svobodného státu Sasku, budeme se zabývat aktualizací Pracovního programu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.