28. Zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Dne 29.6.2021 se v Praze na půdě Ministerstva zahraničních věcí konalo 28. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. Delegaci vedli Jiří Šitler, ředitel Odboru státu střední Evropy MZV ČR a Stephan Merkle, vedoucí Referátu mezinárodních vztahů Saské státní kanceláře. Hostem zasedání byli generální konzulka ČR Markéta Meissnerova z Generální konzulát ČR v Drážďanech / Tschechisches Generalkonsulat Dresden a vyslanec SRN v ČR a Hans-Petr Hinrichsen.
Obě naše části euroregionu Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge e.V. byly zastoupeny v pracovní podskupině Územního plánování, spolupráce euroregionů a krajů, kde jsme projednávali výsledky spolupráce za uplynulé období a témata pro příští rok.
pokračování spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2021-2027.
pokračování realizace Fondu malých projektů a optimalizace administrativní zátěže
úspěšná realizace Interreg VB projektů Corcap a „RegiaMobil“
prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem
pokračování spolupráce v oblasti územního plánování v rámci pracovní skupiny Územní rozvoj a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“
Naši skupinu vedl Mgr. Stanislav Rataj z Ministerstvo pro místní rozvoj a Janka Beltschewa z Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung.

V závěrečném plenárním zasedání představily pracovní skupiny prezentaci výsledků z oblasti vzdělávání, vědy, kultury, spravedlivosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, dopravy, životního prostředí, zemědělství a lesního hospodářství, vnitra, turistiky a hospodářství. Než se uskuteční nadcházející 29. zasedání v roce 2022 na území a na pozvání Svobodného státu Sasku, budeme se zabývat aktualizací Pracovního programu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.