Nová tvář společné krajiny

Workshop v Mostě, 12. 6. 2019

 

 Dne 12. června 2019 se v Mostě uskutečnil druhý workshop v rámci projektu Nová tvář společné krajiny. Tento projekt  je podpořen z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Partnery projektu jsou státní podnik Palivový kombinát Ústí a Technická univerzita Bergakademie Freiberg. Koordinátorem projektu je Okresní hospodářská komora Most. Cílem tohoto projektu je výměna zkušeností a znalostí v oblasti rekultivace území postiženého těžbou nerostných surovin, vzájemná diskuze o možnostech využití těchto míst a navázání přeshraniční spolupráce. V neposlední řadě je cílem seznámit širokou veřejnost s postupným historickým vývojem krajiny, která byla v minulosti zasažena těžbou a jejíž proměna dnes díky sanačním a rekultivačním pracím probíhá. K tomu by měly přispět nejen dva konané workshopy, ale také dvoudílná česko-německá vzdělávací brožura, která vyjde v červnu 2019. Zahájení workshopu v Mostě se ujal vedoucí střediska Kohinoor Palivového kombinátu Ústí, s. p. Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., který v krátkosti představil projekt Nová tvář společné krajiny, nastínil jeho cíle a přivítal všechny zúčastněné. Poté následovaly samotné přednášky. První přednáškou bylo představení již zmíněné česko-německé vzdělávací brožury a seznámení s jejím obsahem. V rámci druhé přednášky byla vysvětlena paleografická situace a její význam pro vlastnosti terciárních vrstev severně a jižně od dnešních Krušných hor, další přednáška se věnovala příkladům a zkušenostem s modelováním vývoje důlních jezer ve vztahu k modelům podzemních vod. Druhý blok přednášek byl zaměřen na jezero Most, konkrétně na problematiku vývoje počtu vodních ptáků na jezeře Most v letech 2011 – 2019 a vývoje rybí obsádky od roku 2010. Na závěr představili zástupci Statutárního města Mostu stav revitalizačních projektů, které se v současné době u jezera Most realizují. Jedná se o obnovení komunikace Most-Mariánské Radčice, výstavbu obslužných komunikací, chodníků a inženýrských sítí a také vznik oddychové pobřežní zóny, která zahrnuje nasypání pláží, výstavbu dětských hřišť, sportovišť a realizaci mol a ekomol. Po krátké diskuzi a obědě se účastníci workshopu přesunuli k jezeru Most, kde proběhla exkurze spojená s vyjížďkou lodí po jezeře.

Projekt Nová tvář společné krajiny bude vydáním brožury v červnu 2019 ukončen. Na obou uskutečněných workshopech však byla často zdůrazňována důležitost přeshraniční spolupráce, ve které by tak oba partneři chtěli nadále pokračovat.

Bc. Dominika Müllnerová

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.