Zdravý selský rozum

V Litvínově v hotelu Line se sešla 13. 6. zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří, aby uzavřela právě realizovaný projekt Agrární spolupráce a připravila náměty další spolupráce. Pod vedením své předsedkyně Ludmily Holadové, ředitelky Okresní agrární komory Most, komise zhodnotila plnění smlouvy o přeshraniční spolupráci z roku 2015 uzavřenou mezi Okresní agrární komorou Most, Informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje a Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. Cíle smlouvy byly úspěšně splněny.  V rámci této spolupráce byl podán a úspěšně realizován projekt s názvem Agrární spolupráce. Obě strany se aktivně podílely na jeho realizaci, akce byly velmi pozitivně hodnoceny všemi zúčastněnými.

Součástí setkání členů komise byly jako vždy velmi podrobné informace o současném zemědělství. Na obou stranách došlo ke škodám v důsledku jarního sucha a nynějších přívalových dešťů s kroupami. Předmětem diskuse byly i mýty a fakta ohledně pěstování řepky. Problémem na české straně je mléčná produkce, která se dodává do Německa vzhledem k nízkým domácím cenám a ruší se zde provozy nebo se omezuje výroba. Dalším problémem je dvojí kvalita potravin. Velký zájem projevila německá strana o audit z Bruselu ohledně střetu zájmů premiéra Babiše a se zastavením dotací firmě Agrofert. 

Na obou stranách je zemědělství nedoceněno. Němečtí členové komise se vyjádřili kriticky k novému zákonu o hnojivech, který by mohl mít na pěstování obilnin negativní dopad.  Podobně jako u nás je v Sasku nedostatek učňů a pracovníků v zemědělství. Od nově zvolených poslanců v Evropském parlamentu se očekává podpora zemědělců a programů na podporu zemědělství. Očekává se také změna jejich negativního postoje k velkým zemědělským podnikům v ČR a na území bývalé NDR.

Na závěr se komise shodla na dalších námětech spolupráce. Pokračovat bude výměna informací a zkušeností, komise se opět zúčastní Zahrady Čech, absolvuje několik exkurzí a slavností s prezentací regionálních potravin. Na dotaz, zda německá strana připraví zrcadlový projekt k právě realizovanému projektu, odpověděl předseda německé strany komise, že vzhledem k enormní byrokracii a problémům s vyúčtováním projektů na saské straně s projektem nepočítají. Náklady na další spolupráci budou hradit z vlastních prostředků.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.