Zdravý selský rozum

V Litvínově v hotelu Line se sešla 13. 6. zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří, aby uzavřela právě realizovaný projekt Agrární spolupráce a připravila náměty další spolupráce. Pod vedením své předsedkyně Ludmily Holadové, ředitelky Okresní agrární komory Most, komise zhodnotila plnění smlouvy o přeshraniční spolupráci z roku 2015 uzavřenou mezi Okresní agrární komorou Most, Informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje a Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. Cíle smlouvy byly úspěšně splněny.  V rámci této spolupráce byl podán a úspěšně realizován projekt s názvem Agrární spolupráce. Obě strany se aktivně podílely na jeho realizaci, akce byly velmi pozitivně hodnoceny všemi zúčastněnými.

Součástí setkání členů komise byly jako vždy velmi podrobné informace o současném zemědělství. Na obou stranách došlo ke škodám v důsledku jarního sucha a nynějších přívalových dešťů s kroupami. Předmětem diskuse byly i mýty a fakta ohledně pěstování řepky. Problémem na české straně je mléčná produkce, která se dodává do Německa vzhledem k nízkým domácím cenám a ruší se zde provozy nebo se omezuje výroba. Dalším problémem je dvojí kvalita potravin. Velký zájem projevila německá strana o audit z Bruselu ohledně střetu zájmů premiéra Babiše a se zastavením dotací firmě Agrofert. 

Na obou stranách je zemědělství nedoceněno. Němečtí členové komise se vyjádřili kriticky k novému zákonu o hnojivech, který by mohl mít na pěstování obilnin negativní dopad.  Podobně jako u nás je v Sasku nedostatek učňů a pracovníků v zemědělství. Od nově zvolených poslanců v Evropském parlamentu se očekává podpora zemědělců a programů na podporu zemědělství. Očekává se také změna jejich negativního postoje k velkým zemědělským podnikům v ČR a na území bývalé NDR.

Na závěr se komise shodla na dalších námětech spolupráce. Pokračovat bude výměna informací a zkušeností, komise se opět zúčastní Zahrady Čech, absolvuje několik exkurzí a slavností s prezentací regionálních potravin. Na dotaz, zda německá strana připraví zrcadlový projekt k právě realizovanému projektu, odpověděl předseda německé strany komise, že vzhledem k enormní byrokracii a problémům s vyúčtováním projektů na saské straně s projektem nepočítají. Náklady na další spolupráci budou hradit z vlastních prostředků.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.