Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje a euroregiony

Na krajském úřadu se sešla 10. června 2019 tato komise spolu s jednateli Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a ElbeLabe. Důležitým bodem jednání bylo další prohloubení spolupráce kraje a jeho euroregionů. Předseda komise Dr. Jaroslav Horák informoval v úvodu o dosavadních zahraničních aktivitách Ústeckého kraje se Srbskem, Zakarpatskou Ukrajinou, Vietnamem a projednávána byla i spolupráce z iniciativy J. Foldyny s některými regiony Španělska. Komise nabízí podporu přeshraniční spolupráce středních škol, jako dobrý příklad uvádí Střední zdravotnickou školu Most. Za nejdůležitější spolupráci považuje komise spolupráci se Saskem. Proto zde představili zástupci obou euroregionů své problémy a aktivity, ale především přípravu nového programu, na kterém budou s krajem úzce spolupracovat. Za nejdůležitější považují euroregiony Fond malých projektů, který je nejúčinnějším nástrojem jejich každodenní práce. Náš euroregion představil změny ve svém vedení, kde vystřídal primátora Mostu Mgr. Jana Paparegu Ing. Vlastimil Vozka, ostřílený politik, radní Mostu, se zkušenostmi z parlamentu i z krajského zastupitelstva. Radu Euroregionu Krušnohoří posílila starostka Jirkova, členka Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje, Mgr. Darina Kováčová. Jednatel Euroregionu Krušnohoří jí na tomto jednání poděkoval za skvělou přípravu valné hromady Euroregionu Krušnohoří v Jirkově na zámku Červený hrádek, kde byl hostem i hejtman Bubeníček 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.