Česko – saská spolupráce se posiluje

Česko – saská spolupráce se posiluje

Dvoudenní 26. zasedání Česko-saské skupiny pro přeshraniční spolupráci se konalo tentokrát na zámku Liblice ve dnech 3. – 4. června 2019 a sestávalo z plenárního zasedání a z aktivní práce v devíti odborných komisí. Skupina je tvořena ze zástupců ministerstev, hospodářských komor, krajů a česko-saských euroregionů. Jednání se zúčastnila řada významných hostů, jako např. velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze Christoph Israng či generální konzulka ČR v Drážďanech Markéta Meissnerová. Euroregiony byly zastoupeny v podskupině pro územní rozvoj, spolupráci euroregionů, krajů a pro turistiku. Pro ně bylo důležitou informací, že je zachován Fond malých projektů pro projekty typu „people to people“ v dalším programovém období a je ukotven  v návrhu nařízení k cíli „Evropská územní spolupráce“ (Interreg) po roce 2020. Bylo shodně konstatováno, že ESÚS, tedy společný orgán pro územní spolupráci není pro práci a rozhodování pro euroregiony zapotřebí, jejich dosavadní struktura se osvědčila a plně vyhovuje správě Fondu malých projektů. Z priorit česko-saské přeshraniční spolupráce je pro její další rozvoj důležitá podpora Montanregionu jako kulturního dědictví UNESCO, nadále bude pokračovat spolupráce v nadnárodních projektech „CORCAP“, „RAINMAN“ a „VirtualArch“, stejně jako nadnárodní spolupráce v rámci programu „Central Europe“ a spolupráce CROSS-DATA. Jednání bylo oficiálně zakončeno slavnostním podpisem a účastníci se rozloučili s dlouholetou členkou skupiny Beatou Ebenhöh, která odchází do důchodu. Následná exkurze v zámku byla pro všechny velmi zajímavá.

Zámek Liblice se nachází v okrese Mělník ve Středočeském kraji a bývá nazýván Barokní perlou. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Od 50. let 20. století prodělal zámek řadu oprav, ta nejrozsáhlejší proběhla v letech 2001 – 2007. V té době došlo k jeho přeměně na Konferenční centrum Akademie věd ČR.

                                                                                                              

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.