Advent v Krušnohoří – 25. Adventní koncert pěveckých sborů euroregionu

V sobotu před 2. adventem se uskutečnil v kostele Sv. Kateřiny v Buchholzi tradiční adventní koncert euroregionu, který se koná vždy na různých místech jak na české, tak i na německé straně, a letos je to již 25. ročník. Ve zcela zaplněném kostel byli účastnici a hosté srdečně přivítáni farářkou Steffi Stark a prvním náměstkem zemského rady okresu Krušnohoří Andreasem Starkem. Po dvou sólistech na akordeon a po dvou sólistech s ukázkou lidové hudby, spolu s osmi sbory z české a saské části Krušnohoří vytvořili pestrý program. Malým i velkým aktérům se podařilo zanechat v publiku zvláštní radostnou předvánoční atmosféru spojenou s rozjímáním o událostech minulého roku. Moderní hudební prvky, spojené s tradičním a křesťanským zpěvníkem, evokovaly vzpomínky na kořeny lidového umění obou našich zemí. Mezi účastníky byly jak nové pěvecké sbory, jako např. Kantorský sbor Sv. Kateřiny, z hostitelského kostela, tak i pravidelně na vánočních koncertech účinkující, např. Sbor gymnázia z Zschopau nebo Dětský sbor Blecha z Postoloprt.
Srdečně děkujeme dlouholetým Constanze Ulbricht a Martině Ďurdíkové za výbornou přípravu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.