Advent v Krušnohoří – 25. Adventní koncert pěveckých sborů euroregionu

V sobotu před 2. adventem se uskutečnil v kostele Sv. Kateřiny v Buchholzi tradiční adventní koncert euroregionu, který se koná vždy na různých místech jak na české, tak i na německé straně, a letos je to již 25. ročník. Ve zcela zaplněném kostel byli účastnici a hosté srdečně přivítáni farářkou Steffi Stark a prvním náměstkem zemského rady okresu Krušnohoří Andreasem Starkem. Po dvou sólistech na akordeon a po dvou sólistech s ukázkou lidové hudby, spolu s osmi sbory z české a saské části Krušnohoří vytvořili pestrý program. Malým i velkým aktérům se podařilo zanechat v publiku zvláštní radostnou předvánoční atmosféru spojenou s rozjímáním o událostech minulého roku. Moderní hudební prvky, spojené s tradičním a křesťanským zpěvníkem, evokovaly vzpomínky na kořeny lidového umění obou našich zemí. Mezi účastníky byly jak nové pěvecké sbory, jako např. Kantorský sbor Sv. Kateřiny, z hostitelského kostela, tak i pravidelně na vánočních koncertech účinkující, např. Sbor gymnázia z Zschopau nebo Dětský sbor Blecha z Postoloprt.
Srdečně děkujeme dlouholetým Constanze Ulbricht a Martině Ďurdíkové za výbornou přípravu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.