Jak úspěšná je integrace v Sasku a u nás?

O tom by mohl něco zjistit na regionální úrovni plánovaný projekt sociálních služeb Stollbergu Lebenshilfe a Sociálního centra sociálních služeb Obrnice. Z iniciativy Cristiana Ahnera ze stollbreské radnice přijela delegace z partnerské obce Obrnice do Stollbergu, aby pokračovala v dosavadní spolupráci. Jednání proběhlo v sociálním zařízení Lebenshilfe. Přítomní se shodli na tom, že připraví malý projekt zaměřený na problematiku integrace minorit. Ve Stollbergu mají zkušenosti s imigranty, které se s úspěchem integrují ve školských zařízeních a s pomocí sociální práce. Zástupkyně Sociálního centra Obrnice a školky představily své poznatky z práce s romskou menšinou. V připravovaném projektu se počítá s další výměnou dětí, pedagogů a se vzájemnými exkurzemi. Na závěr bude připravena na téma integrace konference. Projekt podá Lebenshilfe Stollberg.
Po jednání následovala exkurze v základní škole a mateřské školce.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.