Agrární spolupráce

V sídle agrární společnosti Agrargesellschaft v Ansprungu u Marienbergu se 6. prosince sešla zemědělská komise s její obměněnou českou částí s novým předsedou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt za saskou stranu informoval podrobně o situaci na trhu zemědělských komodit, o mírném zvýšení výkupních cen masa, ale i o problémech v produkci mléka. Představil také systém dotací do zemědělství na saské straně. V komisi se hodně diskutovalo o bezorebném zpracování půdy. Někteří staří sedláci se vyslovují proti této metodě, ale např. člen komise Jens Beyer ji používá řadu let a je s ní velmi spokojen. Jako velký problém vnímají zemědělci v Německu sporný zákon o hnojení, který ohrozí zemědělskou produkci některých důležitých plodin. Proti tomuto zákonu se zvedá masivní odpor. Po volbách v Sasku přebírají ministerstvo zemědělství Zelení. V celém Německu je patrné masivní zavádění opatření na ochranu klimatu, poškozující zemědělství, což již vyvolalo protesty. Organizuje je svaz mladých zemědělců Landschaftsverbindung, který již zorganizoval demonstrace v Berlíně s blokádou dopravy s 10 000 traktory a s účastí 40 000 demonstrantů. O vývoji zemědělství na české straně euroregionu informoval Ing. Honzík. Ubývá produkce mléka, výnosy obilovin byly letos lepší. Problémem je nařízení, podle kterého se musí velké plochy zemědělské půdy oddělit pásy 22 m širokými, což se dotkne 3000 zemědělců. Na české straně se počítá s dotacemi na podporu včelařství, ovocnářství, vzdělávání, integrace a na nestátní organizace. Ing. Honzík představil také projektové záměry komise za českou stranu. Měly by to být výměny zkušeností v oblasti regionálních potravin se společnou výstavou, workshopy o problematice humusu, problematika lesů a kůrovce. Na komisi se představil Ing. Josef Ryšavý, ředitel MAS Vladař o.p.s, který je navržen za nového člena komise. Závěr jednání se nesl v příjemné předvánoční atmosféře.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

ČESKO-NĚMECKÁ ODBORNÁ SPORTOVNÍ KOMISE A OLYMPIJSKÝ FESTIVAL 2024 MOST

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně,  paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bílina,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem. 

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

Poslední novinky

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně,  paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bílina,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem. 
Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.