Agrární spolupráce

V sídle agrární společnosti Agrargesellschaft v Ansprungu u Marienbergu se 6. prosince sešla zemědělská komise s její obměněnou českou částí s novým předsedou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt za saskou stranu informoval podrobně o situaci na trhu zemědělských komodit, o mírném zvýšení výkupních cen masa, ale i o problémech v produkci mléka. Představil také systém dotací do zemědělství na saské straně. V komisi se hodně diskutovalo o bezorebném zpracování půdy. Někteří staří sedláci se vyslovují proti této metodě, ale např. člen komise Jens Beyer ji používá řadu let a je s ní velmi spokojen. Jako velký problém vnímají zemědělci v Německu sporný zákon o hnojení, který ohrozí zemědělskou produkci některých důležitých plodin. Proti tomuto zákonu se zvedá masivní odpor. Po volbách v Sasku přebírají ministerstvo zemědělství Zelení. V celém Německu je patrné masivní zavádění opatření na ochranu klimatu, poškozující zemědělství, což již vyvolalo protesty. Organizuje je svaz mladých zemědělců Landschaftsverbindung, který již zorganizoval demonstrace v Berlíně s blokádou dopravy s 10 000 traktory a s účastí 40 000 demonstrantů. O vývoji zemědělství na české straně euroregionu informoval Ing. Honzík. Ubývá produkce mléka, výnosy obilovin byly letos lepší. Problémem je nařízení, podle kterého se musí velké plochy zemědělské půdy oddělit pásy 22 m širokými, což se dotkne 3000 zemědělců. Na české straně se počítá s dotacemi na podporu včelařství, ovocnářství, vzdělávání, integrace a na nestátní organizace. Ing. Honzík představil také projektové záměry komise za českou stranu. Měly by to být výměny zkušeností v oblasti regionálních potravin se společnou výstavou, workshopy o problematice humusu, problematika lesů a kůrovce. Na komisi se představil Ing. Josef Ryšavý, ředitel MAS Vladař o.p.s, který je navržen za nového člena komise. Závěr jednání se nesl v příjemné předvánoční atmosféře.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.