Velké projekty

Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Interreg V A

V sídle Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freibergu se Monitorovací výbor dne 4. prosince zabýval stavem realizace programu, vyplácením prostředků a finanční zprávou Certifikačního orgánu. Také v kooperačním programu přeshraniční spolupráce již docházejí prostředky. Výbor schválil změny v realizaci dvou projektů a předložený projekt Justice CZ-SN schválil jednomyslně. Dva další projekty, Lesy v ohrožení – Přeshraniční síť pro monitoring a prevenci rizik a projekt Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce „Klima a Biodiverzita ale oprávněně Monitorovací výbor neschválil. Ostatně nedoporučila je ani odborná komise pro životní prostředí našeho euroregionu. Členové výboru se dále seznámili se zprávou o stavu plnění Komunikační strategie 2019 a s Komunikačním plánem na rok 2020 Bohužel se informace o novém programovém období omezily jen na teoretickou část a konkrétní nové informace se dozvíme až v novém roce.  Teprve po vyhodnocení analýzy stávajícího programu budou stanoveny priority a zohledněny v rozpočtu. Co je pro euroregiony ale podstatné, je především Fond malých projektů, který je v nové programu zahrnut. Na zasedání se také představily další dva euroregiony – Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregion Nisa a prezentoval se zde projekt Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnictví a záchranářství mnoha českých i německých partnerů pod vedením Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.