Velké projekty

Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Interreg V A

V sídle Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freibergu se Monitorovací výbor dne 4. prosince zabýval stavem realizace programu, vyplácením prostředků a finanční zprávou Certifikačního orgánu. Také v kooperačním programu přeshraniční spolupráce již docházejí prostředky. Výbor schválil změny v realizaci dvou projektů a předložený projekt Justice CZ-SN schválil jednomyslně. Dva další projekty, Lesy v ohrožení – Přeshraniční síť pro monitoring a prevenci rizik a projekt Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce „Klima a Biodiverzita ale oprávněně Monitorovací výbor neschválil. Ostatně nedoporučila je ani odborná komise pro životní prostředí našeho euroregionu. Členové výboru se dále seznámili se zprávou o stavu plnění Komunikační strategie 2019 a s Komunikačním plánem na rok 2020 Bohužel se informace o novém programovém období omezily jen na teoretickou část a konkrétní nové informace se dozvíme až v novém roce.  Teprve po vyhodnocení analýzy stávajícího programu budou stanoveny priority a zohledněny v rozpočtu. Co je pro euroregiony ale podstatné, je především Fond malých projektů, který je v nové programu zahrnut. Na zasedání se také představily další dva euroregiony – Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregion Nisa a prezentoval se zde projekt Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnictví a záchranářství mnoha českých i německých partnerů pod vedením Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.