Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge schválil další tři projekty

Na zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 2. prosince 2019 ve Freibergu byly schváleny tyto projekty: Učíme se vzájemně – přeshraniční spolupráce mladých hasičů Oelsnitzer Feuerwehrfreunde e.V.  a města Chodov, Hudba bez hranic partnerů Musikverein Neuwürschnitz a spolku Červení Panteři z.s. a projekt Virtual tour – Krušné hory partnerů Podkrušnohorské technické muzeum a město Marienberg. Projekt Prostřeno krušnohorsky – společný německo – český kulinářský stůl v lázeňském městě Oberwiesenthal schválen nebyl. Další dva sportovní projekty OreMountain – Zimní festival 2020 pro děti a mládež partnerů Kreissportbund Erzgebirge e.V. a Klub Krušných hor, z.s. a projekt Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež partnerů Kreissportbund Erzgebirge e.V. a Sport Most z.s. budou hodnoceny v oběžném řízení.

Jednání Lokálního řídícího výboru se zúčastnili zástupci MMR ČR Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát a za CRR Ing. Lenka Klognerová. Saskou stranu zastupovala Ywonne Schönlein ze správního orgánu.  Na jednání se také představila nová projektová manažerka na saské straně euroregionu Tereza Forker.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje euroregion, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období zbývá na české straně již jen velmi omezené množství k rozdělování, více finančních prostředků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozhoduje společný česko – saský Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly ve všech případech zohledněny.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.