BLATNO A SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018

Toto psaní musím vzít trochu zeširoka. Když jsem před loňským setkáním rodáků do kostela připravovala prezentaci fotografií z našich obcí a akcí, došlo mi, že možná nastal ten správný čas si trochu „zasoutěžit“ s ostatními obcemi v Ústeckém kraji, dát o sobě v konkurenci s ostatními trochu vědět, protože je u nás spusta krásných míst, také díky pomoci mnoha dobrovolníků jsou hezké středy obcí a že se u nás děje spousta občanských aktivit, kulturních a sportovních akcí a téměř ve všech obcích že existují spolky a party lidí, kteří se schází a druží a společně nejen že pomáhají se zlepšováním vzhledu obcí a již zmíněných středů, návsí, ale sami pro sebe udržují různé tradice, anebo si vytvářejí nové, díky kterým se lépe poznávají a vtahují mezi sebe nové obyvatele. A to je velká cennost a zdálo se mi, že bych s tím měla něco užitečného udělat.

Od kolegů starostů z Chomutovska jsem navíc měla podporu v tom, že když k nám zavítali, prošli se nebo projeli, utvrzovali mě v tom, že v krajské konkurenci rozhodně máme šanci uspět. Rozhodla jsem se proto podat přihlášku do soutěže Vesnice roku, připravit se na návštěvu hodnotitelské komise a případné umístění dát všem těm, kteří jsou právě v tomto smyslu u nás aktivní a činí, jako dárek, poděkování za to, jak pomáhají se zkvalitňováním života v našich obcích, jak dobře si jako celek společně vedeme, jak skvělou dobrovolnickou práci řada z občanů Blatna odvádí. Komise se ohlásila k návštěvě v květnu, ale musela jsem požádat o spolupráci několik nejakčnějších dobrovolníků a spolupracovníků, zástupce Klubu +- 60, kronikáře, redaktora obecního zpravodaje a další. Společně jsme naše obce a práci nás všech odprezentovali tak, že Blatno u hodnotitelů udělala veliký dojem a v srpnu jsem ve vítězné obci Kytlice na Děčínsku (Vesnice roku v Ústeckém kraji)  převzala ocenění ZELENÁ STUHA, která se uděluje obci za péči o zeleň a životní prostředí. Takové konkrétní ambice jsme vůbec neměli, a tak pro nás bylo toto ocenění milé překvapení, a to zvláště proto, že jsme kromě různých diplomů získali také dar ve výši 125 tisíc korun (k volnému použití) a dotaci ve výši 500 tisíc korun, kterou ale musíme investovat do zeleně, životního prostředí, úprav veřejných prostranství atp., tedy je účelově vázána. Jsou to parádní peníze, které se budou samozřejmě velice hodit.

Kromě toho ale pro nás toto ocenění znamenalo, že jsme zastupovali Ústecký kraj v celostátním finále, právě v kategorii Zelená stuha. Čekalo nás tedy druhé kolo hodnocení. Zástupci ministerstev, různých spolků a univerzity se zdrželi přesný limit, 1,5 hodiny a byli velmi pozorní a občas i docela přísní a nároční. Na vyhlášení výsledků jsme pak 2.října putovali do Senátu ČR, kde byly výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny. A stalo se, k našemu velkému překvapení a radosti, že Blatno obsadilo třetí příčku.

Krásný výsledek, milá odměna za všechnu tu práci a snažení, ale zároveň příval nové energie a chuti pokračovat v započaté cestě. Příroda, naše životní prostředí je to nejcennější, co kolem sebe máme a je potřeba o ně ohleduplně a s citem pečovat. To je jeden z důležitých klíčů ke štěstí a spokojenosti, k dobrému pocitu z místa, kde žijeme, kde máme svůj domov.

Veliké poděkování patří každému, kdo se o prostor kolem sebe stará, kdo pomáhá s péčí i za hranicemi svého pozemku a samozřejmě i za hranicemi Blatna. 🙂

Iveta Rabasová Houfová

starostka Blatna

  foto Pavel Suchopárek a I.Rabasová H.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.