Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru

Hostitelem výboru, který rozhoduje o programu česko-saské přeshraniční spolupráce a o velkých projektech, byla 4. prosince Katholische Pfarrei St. Petrus v Drážďanech. Na jednání prezentovaly realizaci Fondu malých projektů všechny čtyři česko-saské euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge, Nisa, Elbe/Labe a Egrensis. Za náš euroregion uvedla realizaci tohoto fondu jednatelka Beate Ebenhöh a představila dva projekty – Soutěž mladých hasičů euroregionu v Oseku a Sportovní den seniorů v Annabergu-Buchholzi. Náš euroregion byl oceněn za práci komisí a za mediální práci. Důležitými body byly zprávy o stavu realizace programu, finanční zpráva, zpráva o realizaci Komunikační strategie 2018 a Komunikační plán. Velká diskuse proběhla o budoucnosti euroregionů a Fondu malých projektů. Fond malých projektů bude k naší velké radosti pokračovat, ale euroregiony by měly vytvořit společnou strukturu, o které se zatím vedou diskuse. Euroregiony usilují o jednoduchou a finančně nenáročnou strukturu. Dr. Roger Mackeldey, vedoucí Řídícího orgánu, bude názory euroregionů prezentovat v Evropské komisi. Výbor schválil také projekt Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis s podmínkou, že bude provázán s Euregiem Egrensis.
Závěr ale patřil našemu euroregionu. Constanze Ulbricht, předsedkyně kulturní komise, představila za velkého zájmu projekt Stíny na Krušnými horami, realizovaný formou literárních čtení na různých místech, který vyšel knižně jako soubor kriminálních příběhů. Constanze z něj uvedla dva příběhy. Za doprovodu citery předčítal první příběh z Mostu německy herec a režisér annaberského divadla Gerd Schlott a druhý příběh Kalich smrti přečetl česky dlouholetý spolupracovník našeho euroregionu, hráč na citeru Michal Müller.
Pro všechny pak bylo příjemným překvapením, když Společný sekretariát rozezpíval celý Monitorovací výbor písní Tichá noc v němčině i češtině.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.