Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru

Hostitelem výboru, který rozhoduje o programu česko-saské přeshraniční spolupráce a o velkých projektech, byla 4. prosince Katholische Pfarrei St. Petrus v Drážďanech. Na jednání prezentovaly realizaci Fondu malých projektů všechny čtyři česko-saské euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge, Nisa, Elbe/Labe a Egrensis. Za náš euroregion uvedla realizaci tohoto fondu jednatelka Beate Ebenhöh a představila dva projekty – Soutěž mladých hasičů euroregionu v Oseku a Sportovní den seniorů v Annabergu-Buchholzi. Náš euroregion byl oceněn za práci komisí a za mediální práci. Důležitými body byly zprávy o stavu realizace programu, finanční zpráva, zpráva o realizaci Komunikační strategie 2018 a Komunikační plán. Velká diskuse proběhla o budoucnosti euroregionů a Fondu malých projektů. Fond malých projektů bude k naší velké radosti pokračovat, ale euroregiony by měly vytvořit společnou strukturu, o které se zatím vedou diskuse. Euroregiony usilují o jednoduchou a finančně nenáročnou strukturu. Dr. Roger Mackeldey, vedoucí Řídícího orgánu, bude názory euroregionů prezentovat v Evropské komisi. Výbor schválil také projekt Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis s podmínkou, že bude provázán s Euregiem Egrensis.
Závěr ale patřil našemu euroregionu. Constanze Ulbricht, předsedkyně kulturní komise, představila za velkého zájmu projekt Stíny na Krušnými horami, realizovaný formou literárních čtení na různých místech, který vyšel knižně jako soubor kriminálních příběhů. Constanze z něj uvedla dva příběhy. Za doprovodu citery předčítal první příběh z Mostu německy herec a režisér annaberského divadla Gerd Schlott a druhý příběh Kalich smrti přečetl česky dlouholetý spolupracovník našeho euroregionu, hráč na citeru Michal Müller.
Pro všechny pak bylo příjemným překvapením, když Společný sekretariát rozezpíval celý Monitorovací výbor písní Tichá noc v němčině i češtině.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.