Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru

Hostitelem výboru, který rozhoduje o programu česko-saské přeshraniční spolupráce a o velkých projektech, byla 4. prosince Katholische Pfarrei St. Petrus v Drážďanech. Na jednání prezentovaly realizaci Fondu malých projektů všechny čtyři česko-saské euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge, Nisa, Elbe/Labe a Egrensis. Za náš euroregion uvedla realizaci tohoto fondu jednatelka Beate Ebenhöh a představila dva projekty – Soutěž mladých hasičů euroregionu v Oseku a Sportovní den seniorů v Annabergu-Buchholzi. Náš euroregion byl oceněn za práci komisí a za mediální práci. Důležitými body byly zprávy o stavu realizace programu, finanční zpráva, zpráva o realizaci Komunikační strategie 2018 a Komunikační plán. Velká diskuse proběhla o budoucnosti euroregionů a Fondu malých projektů. Fond malých projektů bude k naší velké radosti pokračovat, ale euroregiony by měly vytvořit společnou strukturu, o které se zatím vedou diskuse. Euroregiony usilují o jednoduchou a finančně nenáročnou strukturu. Dr. Roger Mackeldey, vedoucí Řídícího orgánu, bude názory euroregionů prezentovat v Evropské komisi. Výbor schválil také projekt Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis s podmínkou, že bude provázán s Euregiem Egrensis.
Závěr ale patřil našemu euroregionu. Constanze Ulbricht, předsedkyně kulturní komise, představila za velkého zájmu projekt Stíny na Krušnými horami, realizovaný formou literárních čtení na různých místech, který vyšel knižně jako soubor kriminálních příběhů. Constanze z něj uvedla dva příběhy. Za doprovodu citery předčítal první příběh z Mostu německy herec a režisér annaberského divadla Gerd Schlott a druhý příběh Kalich smrti přečetl česky dlouholetý spolupracovník našeho euroregionu, hráč na citeru Michal Müller.
Pro všechny pak bylo příjemným překvapením, když Společný sekretariát rozezpíval celý Monitorovací výbor písní Tichá noc v němčině i češtině.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.